Voorwoord Raak november 2021

Het beste voor iedereen

BuitenEen telefoontje van een lokale kwb-voorzitter, die zich bijna verontschuldigde om een beetje van mijn tijd te vragen om een idee af te toetsen, maakte me onlangs erg gelukkig. De afdeling had op de bestuursvergadering nagedacht over het systeem van de loonindexering. De bestuursleden hadden er een tijdje over gediscussieerd. Er was geen twijfel over het al of niet afschaffen van dat systeem, maar wel over de manier hoe het zou moeten werken. Zo’n loonindexering komt er namelijk op een moment dat alles duurder wordt. Op basis van dat ‘duurdere’ leven wordt ook jouw loon procentueel mee de hoogte in gestuwd.

En met die procenten, daar hadden ze een probleem mee. Iemand met een hoog inkomen krijgt daardoor een grotere stijging dan iemand met een laag inkomen. Maar dat duurder brood kost voor iedereen toch evenveel centen meer. Eigenlijk zou iedereen gewoon een gelijk bedrag extra moeten krijgen, bijvoorbeeld gebaseerd op het gemiddeld inkomen, redeneerden ze.

Lees meer...