En nu: handelen!

Voorwoord Raak februari 2017

Migratie, asiel en vluchtelingen bespreekbaar maken, dat is wat we in kwb de voorbije maanden hebben gedaan. De oude slagzin ‘zien, oordelen, handelen’ was de leidraad voor de campagne ‘kwb onbegrensd’, die in september van start ging.

Meer dan 50 kwb-groepen organiseerden de voorbije maanden een bestuursgesprek, de voorstellingen ‘Een tocht als vluchteling’ van Margriet Hermans waren een groot succes. En tot eind december 2017 kun je bijna iedere dinsdag Jonas Slaats met ‘Van Brussel tot Bagdad’ aan het werk zien, ergens te gast bij een kwb-afdeling. Of je kan als kwb-groep de inleefwandeling ‘In het spoor van een vluchteling’ in Brussel meemaken. Ook in deze Raak kun je er meer over lezen.

Maar er is meer. Want na het ‘zien’ en het ‘oordelen’, is het nu tijd om te handelen. Maart 2017 wordt de campagnemaand van ‘kwb onbegrensd’. We vragen onze kwb-afdelingen om actie te ondernemen. Om een eigen activiteit open te stellen om zo nieuwkomers in de gemeente welkom te heten. Als we vluchtelingen betrekken bij onze activiteiten en interesse tonen voor hun situatie, dan worden dat boeiende ontmoetingen. Dan kunnen verhalen verteld worden, dan kan Nederlands geoefend worden en kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Dan kan geholpen worden bij het zoeken naar werk, naar huisvesting.

Dan wordt samen-leven beter.

Lees meer...