Oost-Vlaanderen

Nieuws

 

De strijd tegen zwerfafval: kwb Oost-Vlaanderen gaat er helemaal voor!

De beleidsgroep van Oost-Vlaanderen heeft beslist om van de strijd tegen zwerfafval een heuse provinciale actie te maken. De actie zal bestaan uit diverse modellen. Als eerste stap wordt aan elk stadsbestuur of gemeentebestuur binnenkort een brief bezorgd met de vraag om van die strijd tegen zwerfafval ook een plaatselijke beleidsprioriteit te maken. Je vindt hier  ter info alvast een kopie van dit schrijven. De andere modellen en de verdere stappen van de actie tegen zwerfafval worden uit de doeken gedaan op de streekbijeenkomsten van oktober. Indien je meer info of toelichting wenst, neem dan gerust contact op met jouw afdelingsondersteuner!

Delen

 

Zet het in je agenda!

  • Op zondag 26 augustus vindt de Dag van de Fiets plaats in het Waasland. Afspraak aan de Romaanmolen in Sint-Pauwels.
  • Je las het al in het juninummer van Raak: op zaterdag 27 oktober wordt de Park- en Bosloop georganiseerd in Westerlo. De vernieuwde formule zal jong en oud doen bewegen. Meer info volgt.

Delen

 

Iedereen burgemeester

Een (actie-)tip voor de gemeenteraadsverkiezingen: de strijd tegen zwerfafval! 

In oktober vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Beweging.net Oost-Vlaanderen heeft aan kwb Oost-Vlaanderen gevraagd om één specifiek en plaatselijk aandachts- of actiepunt naar voren te schuiven. De provinciale beleidsgroep heeft – na ruime beraadslaging – op Perspectief 21 (van 22 februari ll.) aan de deelnemende afdelingsbestuursleden twee voorstellen ter stemming voorgelegd. Een duidelijke meerderheid koos voor ‘De strijd tegen zwerfafval’. Dit resultaat werd gemeld aan beweging.net, die dit verder doorgeeft aan zijn plaatselijke besturen, aan de mandatarissen en aan de kandidaten voor de verkiezingen. Hier  vinden jullie de tekst van het goedgekeurde actiepunt. Voor meer info, toelichting of plaatselijke opvolging, kunnen jullie steeds terecht bij jullie ondersteuner.

Delen

Heel concrete fondsenwerving

kwb Oost-Vlaanderen financiert de opleiding en de fiets van tien gezondheidswerkers in Bangladesh!!

In 2017 namen liefst 41 afdelingen deel aan de Oost-Vlaamse campagne ‘Ik fiets voor cleane kleren’. Wij gaan dit jaar verder op dezelfde weg. In samenwerking met de plaatselijke GK zorgen wij ervoor dat de kledingarbeidsters gezondheidsadvies en basiszorgen krijgen, en zich voordeliger kunnen aansluiten bij de ziekteverzekering. Daarvoor worden honderden gezondheidswerkers opgeleid. Kwb Oost-Vlaanderen kiest ervoor om de opleiding en de fiets van tien gezondheidswerkers van GK te financieren. Wij hopen dat wij op jullie hulp kunnen rekenen om ‘deze droom’ werkelijkheid te laten worden. Hier  vinden jullie meer informatie.
Met dank!

Delen

 

GDPR in jouw kwb-afdeling: aan de slag met de nieuwe privacywet

Je kon het al lezen in de vorige nieuwsbrief: vanaf 25 mei moet elk bedrijf en elke vereniging in orde zijn met de GDPR (de nieuwe wetgeving rond gegevensbescherming). Ook jouw kwb-afdeling. En we willen je hierbij helpen. 

  • Vorige maand ontving je de brochure ‘GDPR in je kwb-afdeling’, met daarin alle info die je nodig hebt om jouw kwb-afdeling in orde te brengen.
  • Op deze site vind je achtergrondinfo, een stappenplan voor je afdeling, formulieren én de brochure in digitale vorm waarin alles goed beschreven staat. Je kan er ook terecht met al je vragen over de GDPR.

Delen