Algemene vergadering 18 maart

Ledenwerving en ledenbinding

Ledenwerving en ledenbinding – deze twee items waren de hoofdmoot van de algemene vergadering van kwb op 18 maart. Zo’n 33 provinciale en nationale vrijwilligers kregen van Steven Buelens (stafmedewerker kwb) een aantal nieuwe piste aangereikt om mensen aan kwb te binden. Met als vraag: mag kwb deze pistes verder uitwerken?

Groepsbijdrage en nationaal lidmaatschap

Een eerste piste is die van het groepsbijdrage: in plaats van enkel een individueel lidmaatschap aan te bieden, kan gekeken worden om ook als groep aan te sluiten bij kwb, met een groepsbijdrage. Steven Buelens stelde voor- en nadelen voor en liet ons kennismaken met verschillende mogelijkheden.

Naast de groepsbijdrage stelde hij ook het nationaal lidmaatschap voor: een systeem waar mensen rechtstreeks kwb-lid worden via het algemeen secretariaat. Ook hier werden voor- en nadelen afgewogen en verschillende mogelijkheden onderzocht.

Na een boeiende bespreking gaf de algemene vergadering zijn akkoord om verder te gaan met het ontwikkelen van deze nieuwe formules.

Extra punten

Naast deze inhoudelijke uitdaging werden nog een aantal andere punten afgewerkt:

  • De algemene vergadering keurde het jaarrapport 2016, met daarin alle verwezenlijkingen van het voorbije jaar, goed. Ook jaaractieplan 2017 werd unaniem goedgekeurd. Dit jaaractieplan bevat alle punten waar kwb in 2017 werk van wil maken.
  • Danny Van Baelen, penningmeester van kwb, stelde de financiële resultaten van 2016 en de begroting voor 2017 voor. Deze werden unaniem goedgekeurd.
  • De ledenbijdrage voor 2018 werd vastgelegd op € 30. Voor leden met verminderde bijdrage bedraagt de bijdrage € 20.

Delen