En nu: handelen!

Voorwoord Raak februari 2017

Migratie, asiel en vluchtelingen bespreekbaar maken, dat is wat we in kwb de voorbije maanden hebben gedaan. De oude slagzin ‘zien, oordelen, handelen’ was de leidraad voor de campagne ‘kwb onbegrensd’, die in september van start ging.

Meer dan 50 kwb-groepen organiseerden de voorbije maanden een bestuursgesprek, de voorstellingen ‘Een tocht als vluchteling’ van Margriet Hermans waren een groot succes. En tot eind december 2017 kun je bijna iedere dinsdag Jonas Slaats met ‘Van Brussel tot Bagdad’ aan het werk zien, ergens te gast bij een kwb-afdeling. Of je kan als kwb-groep de inleefwandeling ‘In het spoor van een vluchteling’ in Brussel meemaken. Ook in deze Raak kun je er meer over lezen.

Maar er is meer. Want na het ‘zien’ en het ‘oordelen’, is het nu tijd om te handelen. Maart 2017 wordt de campagnemaand van ‘kwb onbegrensd’. We vragen onze kwb-afdelingen om actie te ondernemen. Om een eigen activiteit open te stellen om zo nieuwkomers in de gemeente welkom te heten. Als we vluchtelingen betrekken bij onze activiteiten en interesse tonen voor hun situatie, dan worden dat boeiende ontmoetingen. Dan kunnen verhalen verteld worden, dan kan Nederlands geoefend worden en kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Dan kan geholpen worden bij het zoeken naar werk, naar huisvesting.

Dan wordt samen-leven beter.

We moeten mee vorm geven aan de samenleving van morgen. We moeten een draagvlak creëren voor thema’s die misschien gevoelig liggen, zoals migratie. Als beweging uit het middenveld hebben wij altijd bruggen gebouwd over alle rangen en standen heen. Nu proberen we dit ook te doen voor vluchtelingen. Na het praten over is het tijd om te praten met.

Al snel zul je het merken: iedere vluchteling heeft talenten. Net als iedereen willen ze de kans om een droom waar te maken. Help deze mensen een nieuw leven op te bouwen, hun droom waar te maken en betrek hen bij het buurtleven. Want ook dat is wat we bij kwb willen doen. Samen laten we buurten bruisen.

Wim Verlinde, algemeen voorzitter kwb

Delen