Algemene vergadering kwb

“Verandering is de enige constante”

Zo’n 40 kwb’ers kwamen op 22 oktober samen op de algemene vergadering van kwb. Op de agenda: twee belangrijke punten. Eerst en vooral: de fusie tussen Falos, de sportfederatie van kwb en OKRA-SPORT. In het tweede deel werd nagedacht over nieuwe pistes voor kwb.

Algemeen voorzitter Wim Verlinde

Fusie van Falos en OKRA-SPORT

Een nieuw decreet en schaalvergroting liggen aan de basis van een fusie tussen Falos en OKRA-SPORT. Tijdens de algemene vergadering werden nieuwe statuten overlopen, vragen gesteld en aandachtspunten ingebracht en een principieel akkoord gegeven om de gesprekken verder te voeren. Wordt vervolgd!

Nieuwe pistes voor kwb

En dan was het tijd om vooruit te kijken. De aanwezigen konden kennis maken met 5 trends die we niet kunnen tegenhouden, maar wel gebruiken om kwb te vernieuwen. Passeerden de revue:

  • Nieuwe gemeenschapsvormen – mensen blijven samenkomen (maar op een andere manier)
  • Wat met het gezin? – concurrentie voor het traditionele gezin
  • De consument wil alles en wel nu – de consument van vandaag is niet dezelfde als die van gisteren
  • Het groene bewustzijn – milieu en duurzaamheid winnen nog aan belang
  • Digitale transformatie – nieuwe spelers maken volop gebruik van digitalisering

Deze trends dienden ook als basis van een geslaagde brainstorm: de aanwezigen produceerden vele tientallen ideeën om mee aan de slag te gaan.

Op zoek naar goede ideeën...

Verandering is de enige constante

Na een vruchtbare voormiddag riep algemeen voorzitter Wim Verlinde met een enthousiasmerend slotwoord op om de vernieuwingen, zowel binnen Falos als binnen kwb, alle kansen te geven, want ‘verandering is de enige constante’.

Delen