Werkbaar werk

Voorwoord Raak oktober

Werkbaar werk, het is een wat wollig begrip dat we de laatste tijd steeds vaker zien opduiken. Een concept dat past binnen het debat over de hogere pensioenleeftijd en langere loopbanen. Hoe blijft dat langer werken draaglijk, hoe maken we dat realistisch? Het aantal mensen dat om fysieke en/of psychische redenen niet meer kan werken, stijgt immers elk jaar. Als we langer moeten werken, moeten we dat ook aankunnen. Het moet werkbaar zijn.

Maar werkbaar werk, wat moeten we daar nu precies onder verstaan? Dat lees je verderop in deze Raak. Maar het hele ‘werkbaar werk’-debat is niet zonder belang.

Werknemers die tevreden zijn over hun werk-privébalans zijn minder vaak ziek, gaan niet op zoek naar een andere baan en zien het zitten om te werken tot aan hun pensioen. Het effect gaat ook echter in de andere richting. Hoe beter mensen presteren op het werk, hoe gelukkiger ze zich voelen. Als die spiraal in gang wordt gezet, is dit een erg krachtig proces.

Werkbaar werk is dus van belang voor iedereen: voor werknemers en ondernemers, maar ook voor het verenigingsleven.

"Werkbaar werk is dus van belang voor iedereen: voor werknemers en ondernemers, maar ook voor het verenigingsleven."

Tevreden over je werk? Of je werk ‘werkbaar’ is, dat vult ieder voor zich in. Het lijkt dus soms iets subjectiefs, maar wat wel vaststaat, is dat je vaak verschillende keuzes moet maken om niet opgebrand te geraken. Eén keuze hierin is hoe je wilt omgaan met tijd. De laatste jaren zien we daar een verschuiving. Natuurlijk is loon- en werkzekerheid van belang, maar vandaag willen mensen steeds vaker zelfstandiger omgaan met hun tijd. Ze willen meer evenwicht tussen werk en gezin, tijd voor zichzelf, tijd voor persoonlijke ontplooiing. Vaak gaat het over kiezen tussen kwantiteit en kwaliteit. Een keuze die jammer genoeg niet iedereen kan maken. Met je loon kun je immers basisbehoeftes – zoals eten en drinken kopen – vervullen. Tijd is een behoefte van een hogere orde. Dus voor wie weinig verdient, is loon belangrijker dan tijd. Maar niet alles is in geld uit te drukken. Denk maar aan zorgen voor kinderen, of vrijwilligerswerk. Heeft dat dan geen waarde, een waarde die niet in geld uit te drukken is?

Volgens mij wel. Ik pleit dan ook graag voor meer ‘kwali-tijd’ in onze samenleving.

Wim Verlinde, algemeen voorzitter kwb

Delen