Kwb zonder grenzen

Voorwoord Raak september

In heel Vlaanderen staan kwb’ers bekend voor hun grote betrokkenheid, en dat al vele jaren lang. Betrokkenheid met mensen in de vertrouwde omgeving, maar ook met de ruimere samenleving. “Wij willen een brede sociale beweging zijn in een kleiner wordende wereld”, zo staat het ook op papier, in onze Nieuwe Richtpunten. Die ambitie daagt ons uit om ons lot te verbinden met dat van mensen over de hele wereld die in verdrukking leven.

"Kwb'ers staan bekend om hun grote betrokkenheid"

De Nieuwe Richtpunten van kwb zijn ondertussen bijna vijftien jaar oud. Toch is de boodschap vandaag actueler dan ooit. De bevolking van Vlaanderen wijzigt grondig. We zien heel wat nieuwkomers uit alle windstreken. Vluchtelingen uit Syrië, Irak of Afghanistan, maar ook uit Somalië en andere streken van Afrika. Sommigen zullen terugkeren wanneer het weer veiliger is in hun land van herkomst, anderen zullen hier blijven wonen. Huisvesting, onderwijs en tewerkstelling zijn belangrijk om mensen hier een menswaardig bestaan te laten uitbouwen. Maar integratie moet ruimer verlopen.

 

Kwb heeft hier een rol te spelen. Het is onze taak om moeilijkere maatschappelijke thema’s op de agenda te zetten en bespreekbaar te maken. We moeten mensen informeren, op de hoogte brengen zodat ze een mening kunnen vormen gebaseerd op correcte info. Wij moeten het gesprek aangaan, in alle openheid en met respect voor elke mening. Zo creëren we een draagvlak voor zaken die emotioneel beladen liggen.

Ik nodig graag iedereen uit om een gesprek te houden rond dit thema, maar dan wel liefst een dialoog. We moeten opletten dat we ons niet in een wij-zij-verhaal laten meeslepen. Ook dat is kwb: we laten moeilijke onderwerpen niet links liggen. We nemen ze op, maar we gaan steeds als vrienden uit elkaar.

Met de campagne ‘kwb onbegrensd’ reikt kwb de hand naar de nieuwkomers in onze buurt. Je leest hier heel wat meer over in deze Raak, maar ook volgende maanden reiken we je activiteiten en inspiratie aan om na te denken over én in contact te komen met de nieuwkomers in ons land. Want ook dat is kwb: ontmoeting, met iedereen.

Wim Verlinde

Delen