Maart 2017

Campagnemaand 'kwb onbegrensd'

Maart 2017 wordt een echte campagne-maand waarin kwb-afdelingen over heel Vlaanderen en Brussel tot actie overgaan. Kwb-groepen kiezen een actiemodel om in de eigen gemeente de nieuwkomers welkom te heten. Eigen initiatieven zijn vanzelfsprekend ook mogelijk als ze bijdragen tot de integratie van de nieuwkomers in je buurt.

Help deze mensen een nieuw leven op te bouwen en betrek hen bij het buurtleven. Ongeacht, taal-, cultuur- en geloofsgrenzen. Dit ís kwb, kwb onbegrensd!

Een aantal afdelingen voegen de daad bij het woord en organiseren in maart of in de nabije toekomst een activiteit om vluchtelingen dichter bij het gemeenschapsleven en kwb te betrekken. Een klein overzicht van wat al kenbaar is:

Kwb Reet hield op 4 maart opnieuw een initiatie petanque waarbij vluchtelingen heel specifiek werden uitgenodigd.

Amid heeft kwb Reet zo vorig jaar leren kennen. Ditmaal maakte hij een uitnodiging in het Arabisch en was er ook een flyer in Engels. Amid speelde die dag tevens tolk voor nieuwe vluchtelingen.

Kwb Dendermonde Centrum: infoavond “hoe groot/klein is het verschil tussen God en Allah” (17 maart).

Een boeiende getuigenis door een Kosovaar.

Kwb Melsele: Gegidste wandelingen met Tochten van Hoop (18 maart)

Na de wandeling ‘In het spoor van een asielzoeker’ houdt kwb Melsele nog een 2de wandeling: In het oude centrum van Molenbeek is een nieuwe samenleving in de maak. Hoe kunnen we morgen samenleven, wonen en werken? Jonge mensen met een migratieachtergrond, oude Brusselaars, Vlamingen die in een loft komen wonen: ze bouwen samen aan een nieuwe stad.

Kwb Weerde: inzamelactie kleren (24 maart)

Tijdens de 3-Koningentocht in januari sprak kwb Weerde met de pastoor van de St-Rochuskerk die er schoenen en kleding aan asielzoekers en armen in Brussel bezorgt.

kwb Edegem: Inzamelactie kleding voor opvangcentrum Lint + contactmoment (8 april)

Ook kwb Edegem organiseert een kledinginzameling. Asielzoekers komen met een minimum aan bagage komen waardoor er steeds nood is aan draagbare en propere kleding. De inzameling zal plaatshebben op zaterdag 8 april e.k. tussen 10 en 15 uur doorlopend in de crypte van de O.L.V.Basiliek aan de Lourdeslaan.

Kwb Grimbergen: Paastocht op 17 april 2017 t.v.v. de lokale werking met/voor vluchtelingen (Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen).

De vluchtelingen zullen actief betrokken worden tijdens de opbouw van de tocht. De opbrengst van de wandeling gaat naar de Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen.

Kwb Ramsel: Paasfeest (11 april)

Op het Paasfeest van kwb Ramsel zullen vluchtelingen die in het dorp wonen aanwezig zijn. Een meter van deze vluchtelingen zal hen begeleiden.

Kwb Tervuren: "Hôtel des Valises" (23 april)

Wat neem je mee in je valies? Kies hieruit een voor jou dierbaar voorwerp uit je land van herkomst. Aan dit voorwerp is alvast een verhaal verbonden. Deze vragen worden gesteld aan vluchtelingen/nieuwkomers uit alle windstreken en daar is kwb Tervuren benieuwd naar!

Het 'Valiezenhotel' is een antwoord vanuit kwb-Tervuren op de oproep van kwb nationaal. Ubuntu intercultureel Tervuren (= deelproject van kwb-Tervuren) werkt dit initiatief uit in samenwerking met Femma Tervuren, beweging.net en Oxfam Wereldwinkel.

Kwb Vorselaar: Potluck (september)

Verschillende nationaliteiten koken elk een gerecht en nadien wordt alles samengebracht voor een lekker samenzijn.

Kwb Winterslag: Paasrecollecte (2 april 2017)

Iemand komt toelichting geven over de situatie van vluchtelingen in Genk en een vluchteling brengt er zijn eigen ervaringsverhaal. Wie wil kan ’s middags van een lekkere maaltijd genieten.