Een nieuw beleidsplan voor kwb

Een nieuw jaar, dat betekent ook een nieuwe start. Voor kwb is dat dit jaar des te meer het geval, want de volgende vijf jaar werken we met een nieuw beleidsplan. De voorbije maanden hebben de vrijwilligers binnen kwb hard nagedacht over de ambities van onze vereniging. Dat resulteerde in zes strategische doelen, waar we de volgende vijf jaar de klemtoon op zullen leggen.

"Het beleidsplan van kwb is opgesteld. We zullen weten wat te doen, de komende 5 jaar. Hier maak je – in vogelvlucht – kennis met een reeks concrete doelen die we zullen uitvoeren. U hoort nog van ons!

Aan het beleidsplan ging een lange en intensieve periode aan voorbereiding vooraf. De betrokkenheid en inbreng van onze kwb-vrijwilligers was groot en zo hoort het ook. Zo legden onze provinciale en nationale bestuursvrijwilligers tijdens de bijeenkomsten van de algemene vergaderingen een stevige fundering. Deskundigen passeerden de revue en de kwb-vertaling werd gemaakt. Wat met ons vrijwilligersbeleid; hoe gaan we de maatschappelijke uitdagingen aan; hoe kunnen we een beweging zijn voor alle mensen met speciale aandacht voor mensen in sociaal isolement?

Via de provinciale bijeenkomsten legden we de 6 strategische doelen voor, waarbij er telkens met grote inzet en overtuiging werd gezocht naar een concrete en werkbare vertaling. De betrokkenheid van onze vrijwilligers was groot, en dat kunnen we alleen maar toejuichen!"

Wim Verlinde - algemeen voorzitter kwb.

Strategisch doel 1

Kwb geeft meer mensen kansen op ontmoeting en sociale contacten, en doorbreekt daarmee het sociaal isolement

Kwb is er voor iedereen, ook voor wie het moeilijker heeft. Met een brede waaier aan activiteiten laten we iedereen deelnemen aan het sociale leven.

In West-Vlaanderen organiseerden tal van afdelingen de voorbije maanden een speelgoedactie. Dankzij deze Ieder kind een sint-campagne konden ook kinderen in minder welvarende gezinnen genieten van een cadeautje van de Sint.

Strategisch doel 2

Kwb werkt tot op het niveau van de leden aan de begrippen solidariteit, duurzaamheid, waardig werk en gelijkwaardigheid

"Zien, oordelen, en handelen", het is en blijft het motto van kwb. Praten over onrecht is één ding, er iets aan doen een ander. En laat net dát de sterkte zijn van onze kwb-groepen. Om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, organiseren heel wat afdelingen activiteiten, worden er samenwerkingsverbanden gesmeed en worden bevlogen sprekers uitgenodigd.

Heel wat kwb-groepen organiseerden al een Repair Café, waar defecte toestellen gerepareerd werden. Op die manier is de wereld al vaak een stukje duurzamer gemaakt.

Waardig werk, niet alleen bij ons maar ook in het zuiden. Twaalf kwb’ers trokken vorig jaar naar Indonesië om er de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie te bekijken. Dit jaar trekken ze naar de kwb-afdelingen om er over hun ervaringen te praten.

Strategisch doel 3

Kwb schakelt zich in netwerken in om maatschappelijke uitdagingen succesvol aan te pakken

Samen weet en doe je meer dan alleen. Bundeling van creativiteit en enthousiasme versterken onze inhoudelijke boodschap. Twee kwb-groepen die samen een activiteit organiseren, of een afdeling die de handen in elkaar slaat met een school of een andere vereniging: het vergroot onze impact.

Samenwerken is voor veel kwb-groepen al vanzelfsprekend. Tal van afdelingen – waaronder kwb Boechout – deden in het verleden bijvoorbeeld mee aan de Soep op de Stoep-actie van Welzijnszorg.  

Strategisch doel 4

Kwb is een grote gemengde ledenbeweging die mensen zin doet krijgen om aan te sluiten en zich in te zetten

Kwb is een ledenbeweging. Alle kwb’ers samen wormen al een mooie groep, maar we blijven ambitieus. We willen met nog meer mensen meer buurten laten bruisen. Tegen 2020 willen we 20.000 nieuwe kwb’ers verwelkomen, maar uiteraard willen we ook de huidige kwb’ers in de watten blijven leggen.

Onder meer door een ruime waaier aan ledenvoordelen – denk maar aan het voordelenboekje dat je bij deze Raak vindt – tonen we dat kwb’er zijn ook goed is voor je portemonnee. Maar lid zijn van kwb, dat ben je ook om deel uit te maken van een grote groep, van een bruisende samenleving. Bij kwb hoor je er bij.

Strategisch doel 5

Kwb is een vereniging waar op alle niveaus van de organisatie de verantwoordelijkheden en de beslissingen in handen zijn van gedreven vrijwilligers

De vrijwilligers zijn de steunpilaren van kwb. zonder hen geen kwb, en in het beleidsplan wordt dan ook voluit de kaart van de vrijwilliger getrokken. Tegen 2020 is het de ambitie om 1.500 nieuwe bestuursleden te vinden, en moeten er 25 nieuwe kwb-groepen ontstaan zijn.

In Brussel organiseert kwb fietslessen voor mensen die niet kunnen fietsen. Het is de bedoeling dat uit die lessen reeks een nieuwe, hechte kwb-groep ontstaat.  

Strategisch doel 6

Kwb is een vereniging voor mannen, vrouwen en gezinnen en benadrukt dat in haar communicatie, aanbod, acties en dienstverlening

Kwb is een vereniging waar gezinnen zich thuis voelen. Kwb doet de buurt bruisen, met kinderen en partners erbij. Dat is een eeuwenoude goede gewoonte van onze kwb. Het zou te gek voor woorden zijn mochten we deze openheid niet hebben. Deze gezonde reflex zullen we vanaf 2016 nog versterken. In het jaarlijks activiteitenaanbod zullen wij zorgen voor een activiteit waardoor de partners van onze kwb’ers zich zeker aangesproken zullen voelen.

Onlangs organiseerde kwb Pulle de activiteit ‘Kwb Geestig Leuk’, waarbij meer dan 50 kinderen opdaagden om van hun pompoen een griezelige Halloween-lantaarn te maken.

Ook vrouwen voelen zich thuis in kwb. Dat werd al bewezen in Houthulst, waar de kwb-dames zich creatief konden uitleven bij het maken van kerstbloemstukken.