Over kwb .

Wat doet kwb?

kwb is een boeiende vereniging met een waaier aan interessante activiteiten: ontspanning, debatavonden, sport, uitstappen voor het hele gezin. We zijn in de kwb ook bezig met wat ons wakker houdt : het opvoeden van kinderen, de stress op het werk, de nieuwe economische crisis en de werkloosheid, de migranten in onze straat, onze eigen gezondheid en die van het leefmilieu, goedkoop je rijbewijs halen, geneesmiddelen aan betaalbare prijzen, enzovoort.

In kwb doen we niet of onze neus bloedt, we gaan na wat er echt op het spel staat en wat we kunnen doen. Door het hoge ledenaantal vallen er bovendien heel wat ledenvoordelen uit de boom. De organisatie telt zo'n 70.000 leden en een 700-tal lokale afdelingen. De vereniging wordt gedragen door honderden vrijwilligers die een zeer verscheiden aanbod verzorgen voor mannen, vrouwen en gezinnen. 

Heb je interesse? Schrijf je dan gratis in voor een proefperiode van 3 maanden. Je ontvangt het ledenblad Raak en het activiteitenprogramma van de afdeling in jouw buurt. Daarna kan je lid worden voor € 30* per jaar. * Zijn je financiële mogelijkheden beperkt, dan kan je aan jouw afdeling een korting aanvragen op het lidgeld.

Nieuwe Richtpunten

Vanuit het herbronningproces 2000-2002 werd op het Nationaal Beraad van 30 november 2002 een meer recente vertaling gemaakt en versie ter beschikking gesteld van de missie, de waarden, de visie en de opdrachtverklaring van de KWB. Dit gebeurde na een breed bevragingsproces.

  • Wij kiezen voor een beweging die van ontmoeting en sociaal contact een centrale opdracht maakt.
  • Wij kiezen voor een beweging die ziet, oordeelt en handelt.
  • Wij kiezen voor een waardenbewogen beweging.
  • Wij kiezen voor een KWB die samenwerkt met allen die ons project delen.
  • Wij willen de KWB uitbouwen tot een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen.
  • Wij willen een geïnspireerde en een open beweging zijn.
  • Wij willen een brede sociale beweging zijn in een kleiner wordende wereld.