Voorwoord Raak februari 2022

Een warme thuis voor iedereen

energieNaast het organiseren van leuke en/of informatieve activiteiten in je buurt, is kwb ook een luisterende organisatie. Door het bij elkaar brengen van mensen horen we de mening van anderen, maar ook de problemen waarmee men worstelt. De laatste weken kwamen we veel ongeruste kwb’ers tegen die zich grote zorgen maakten over hun energiefactuur. Je kan nauwelijks zeggen dat ze flink gestegen is, het is in vele gevallen gewoon een veelvoud geworden.

De verontwaardiging wordt steeds groter. We lieten de regeringen maatregelen uitwerken in de hoop dat zij de ernst van de situatie goed hadden ingeschat. Maar de voorgestelde maatregelen die de verschillende regeringen uitwerkten, zijn slechts een veel te kleine pleister op een steeds maar groter wordende wonde. Daarom trekt ook kwb nu duidelijk aan de alarmbel. Beste beleidsmakers, het probleem is vele malen ernstiger dan de oplossingen die u op tafel legde. Vele gezinnen hebben nood aan een stevige prijsregulering of tussenkomst om hun levensstandaard op zijn minst leefbaar te houden. Er moet bovendien dringend werk gemaakt worden van een groot en sterk ondersteund energieplan om iedereen een ‘warme thuis’ te garanderen.

Als u zich afvraagt waarom kwb hier op het toneel verschijnt, dan bent u wellicht vergeten dat kwb al jarenlang dit thema onder de loep neemt. Niet alleen verschenen vele artikels in ons magazine Raak over hoe we moeten omgaan met energie, maar ook in de lokale afdelingen werden de voorbije jaren verschillende infomomenten georganiseerd. Vorig jaar nog werd in verschillende afdelingen de infoavond ‘Stroom op je dak’ georganiseerd. Er werden acties opgezet rond de sanering van stookolietanks. Er werden zelfs samen zonnecollectoren gebouwd waarmee water voor je huishouden wordt opgewarmd door de zon. En reeds decennia geleden vroeg kwb zich luidop af waarom energie een btw-taks van 21% als luxeproduct kreeg opgelegd.

De maatregelen zijn een veel te kleine pleister op een steeds groter wordende wonde

Het is een thema dat nog steeds erg leeft bij onze aangesloten gezinnen. We zullen hier ook op blijven inzetten. En nu dus deze crisis. Om energiekosten te drukken zijn er technologische oplossingen mogelijk, maar die zijn niet voor iedereen toegankelijk. De meest gekende zijn de zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp. Maar wat heb je aan dit systeem als je in een appartementsgebouw woont, of huurder bent, of in een boomrijke omgeving of vlak naast een torenhoog kantorencomplex woont? Of, en dat is nog de meest voorkomende, als je die investeringsmiddelen helemaal niet ter beschikking hebt?

Ik pleit dan ook sterk voor het toegankelijker maken van energie-investeringen. Je zou als beleidsmaker kunnen zorgen voor een energiecoöperatie die gezinnen kan begeleiden in klimaatinvesteringen. Bereken de besparing van deze investering en laat gezinnen met dat bespaarde geld hun investering terugbetalen. Als ik bij leveranciers van zonnepanelen kan lezen dat de investering op acht jaar is terugverdiend, dan moet dat toch een mogelijke piste zijn?

Maar daar hebben flatbewoners of huurders nog niets aan … en zij zijn vaak ook de minst kapitaalkrachtige vrienden in onze samenleving. Tot nu toe konden zij bijvoorbeeld geen zonnepanelen plaatsen bij gebrek aan een eigen dak. In het buitenland zijn nochtans voorbeelden te vinden van systemen van ‘zonnedelen’. Als huurder of flatbewoner kan je dan zonnepanelen ‘op naam’ plaatsen op gemeenschappelijke daken of zelfs zonneparken. De opbrengst van ‘jouw’ zonnepanelen wordt in rekening gebracht op jouw energiefactuur. Hoe eenvoudig kan het zijn? De schuchtere pogingen om ‘zonnedelen’ vanaf dit jaar mogelijk te maken bij ons zijn ver ontoereikend - we moeten hier keuzes durven maken!

Tot slot: durf ook kiezen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Wij kunnen het in onze bruisende, warme buurten toch niet permitteren dat er gezinnen in de kou zitten? Medeleven en empathie moeten gevolgd worden door solidariteit en actie. Zo kunnen we binnenkort allemaal genieten van onze bruisende, WARME buurt.