Voorwoord Raak december 2020

Geluk

GelukGedurende de ganse maand januari zal iedereen elkaar geluk toewensen en een goede gezondheid, zeker in tijden van corona. Over gezondheid is de laatste tijd al genoeg gezegd; daarom wil ik in dit voorwoord even stilstaan bij geluk.
Je hebt verschillende soorten geluk: iets wat je stommelings overkomt, een momentopname van intens genot (zoals een cocktail drinken op het strand van een subtropisch eiland), levenstevredenheid … Er is niet één definitie van geluk. Graag zoom ik even op mijn als laatste aangehaalde, meer duurzame invulling van geluk.

Er zijn een aantal levensdomeinen die een grote invloed hebben op dat type van geluk. Gezondheid, sociale relaties en geen financiële zorgen zijn er de belangrijkste van. Als je deze opsomming leest, zie je dat we heel wat factoren zelf in handen hebben. We ervaren geluk heel vaak als een geschenk, maar doen het eigenlijk in grote mate aan onszelf cadeau. Gemiddeld hebben we voor 60 procent de sleutel zelf in handen. Uiteraard bestaat er zoiets als pech en is elk individueel geval en elk leven anders, maar door de band genomen is geluk niet iets dat je zomaar overkomt.

We ervaren geluk heel vaak als een geschenk, maar doen het eigenlijk in grote mate aan onszelf cadeau

Het is wel zo dat de zoektocht naar geluk uit drie onderdelen bestaat. We streven allemaal naar een leven dat aangenaam is. Daarnaast willen we ook zinvolle dingen doen, in relatie tot andere mensen. We zijn immers sociale dieren. En tenslotte moet ons leven, wat we doen, ook iets betekenen.
Binnen de werking van kwb komen deze drie zaken telkens op de een of andere manier aan bod. Mag ik dan besluiten dat ‘kwb’en’, als dat al een werkwoord zou zijn, mensen gelukkiger maakt? Of is dat te kort door de bocht? Ik ben ervan overtuigd dat het zo is.

Bovendien geef ik graag ook nog ander goed nieuws: we kunnen ook samen werken aan meer geluk. En wie werkt aan geluk, werkt tegen verzuring en voor verzoeting. Kortom, alles opgeteld, draagt kwb bij tot een gelukkigere wereld.

Tot slot geef ik graag nog mijn grootste nieuwjaarswens mee voor 2021. Mijn wens is dat ‘deuren’ opnieuw mogen opengaan.

Gelukkig nieuwjaar!

‘Gelukkig zijn’
(Ann Christie)

Dat heet dan gelukkig zijn
Een deur die plots opengaat
Dat heet dan gelukkig zijn
Waardoor je weer hopen gaat
Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij …