Voorwoord Raak Juni 2020

Verwondering

Door het coronavirus ben ik verplicht om van thuis uit te werken. Niet vanzelfsprekend, maar het heeft ook zo zijn voordelen.

Als ik naar buiten kijk vanuit mijn bureau zie ik mooie dingen. Twee jonge duifjes mogen voor het eerst met ma en pa gaan vliegen. Ze fladderen voorzichtig en onwennig van tak tot tak. Terwijl ik achter het raam aan het telefoneren ben, zie ik de familie stil zitten op het tuinhek. De twee jongen zitten te genieten tussen de ouders. Het is als het ware een natuurdocumentaire in mijn achtertuin. Tijdens deze rare tijden heb ik voor het eerst in mijn leven de overgang winter naar lente ‘zien gebeuren’. Het was lang geleden dat Ik nog zo verwonderd was door de natuur.

De natuur is bij uitstek de omgeving waarin mensen schoonheid ervaren en ze biedt alle ruimte voor verwondering. Als kind ervoeren we voortdurend verwondering over alles om ons heen. Alles was nieuw, overal leerde je van. Als volwassene is verwondering minder vanzelfsprekend, maar we kunnen ons wel bewust open stellen voor wat er te zien valt. Daarvoor moeten we even stilstaan en de tijd nemen om te kijken. In de natuur kunnen we ons verwonderen over het gewone. De Amerikaanse schrijver H. Miller omschrijft dit heel mooi: ‘Op het moment dat je iets met aandacht bekijkt, zelfs een grassprietje, wordt het een mysterieuze, ontzagwekkende, onbeschrijfelijke, prachtige wereld.’

In de natuur kunnen we ons verwonderen over het gewone

Ik heb beide voorbeelden ervaren als echte sprankelmomenten. Meestal ben ik bezig met het verleden en de toekomst. Ben ik bezig met alles wat ik nog moet doen en kijk ik terug op alle dingen die reeds voorbij zijn. Maar genieten ligt in het nu. Genieten van het moment is niet moeilijk en vraagt slechts een kleine inspanning, namelijk dat jij er zelf voor kiest om dit te doen. Net als leren fietsen gaat dit ook met vallen en opstaan. Door vaker stil te staan bij het feit of je wel aan het genieten bent, ga je er bewuster mee om, tot het als vanzelf gaat.

Yesterday is history
Tomorrow is a mystery
Today is a gift
It is called ‘the present’

Eleanor Roosevelt

Of vrij vertaald: gisteren is geschiedenis, het is voorbij, hoe graag je ook zou willen, je kan er niets meer aan veranderen. Morgen is nog een raadsel, een mysterie. Ik hoop en wens je toe dat je gewoon kan opstaan en dat jouw dag kan starten. Vandaag is een geschenk, het heet het heden. Wees dankbaar dat je deze dag mag meemaken!

Ik hoop dat ik op mijn oude dag niet moet zeggen: ‘Jammer dat het zo vlug ging, ik heb er zo weinig van genoten.’

Zorg goed voor elkaar en voor jezelf.