Voorwoord Raak Mei 2020

Ballonnen

Het coronavirus heeft ons allemaal in zijn greep, ook kwb. Het jaarprogramma, de activiteiten en de bijeenkomsten werden hierdoor plots beëindigd. Het zijn rare tijden. Tijden van angst en onzekerheid, maar ook van hoop én solidariteit. In deze tijden wil ik graag starten met een verhaaltje. Ik heb het onlangs ergens gelezen en vind het zo mooi dat ik het ook wil delen met jullie.

Een juf bracht ballonnen mee naar school. Ze vroeg de kinderen om ze allemaal op te blazen. Op één ballon mochten ze hun naam schrijven. Alle ballonnen werden op de overdekte speelplaats gegooid terwijl de juf ze van de ene kant naar de andere mengde. De juf gaf daarna de kinderen vijf minuten om de ballon met hun naam erop te vinden. De kinderen renden rond, werden boos, maakten ruzie … maar toen de tijd op was, had niemand zijn eigen ballon gevonden ...
Toen zei de juf dat ze de ballon het dichtst bij hen moesten nemen en aan de persoon met diens naam erop moesten geven. In minder dan twee minuten had iedereen zijn eigen ballon. Tot slot zei de juf: “Ballonnen zijn als geluk. Niemand zal het vinden als men op zoek gaat naar dat van zichzelf. Als iedereen in plaats daarvan om elkaar geeft, zullen we het geluk van iedereen snel vinden.”

Vandaag, nu er strenge coronamaatregelen afgekondigd zijn en we in een andere realiteit leven, ziet iedereen hoe krachtig een gemeenschap kan zijn als het algemeen belang in gevaar komt. Groeit ook het besef dat we elkaar moeten helpen, steunen en er zijn voor elkaar. Samengevat, allemaal solidair moeten zijn.
Als er volgens mij dan toch één iets positief is aan deze crisis, dan denk ik dat we vanuit dit alles zien dat het ook anders kan. Hoe dan? Wel, vanuit een eenvoudige medemenselijkheid en betrokkenheid op elkaar aan een nieuwe en betere wereld werken. Dat moeten we doen door klein te beginnen, in de buurt. Daar moeten we elkaar opnieuw ontmoeten, elkaar leren kennen en de afstand verkleinen. Zo moeten we ervoor zorgen dat er netwerken van solidariteit en bruisende buurten ontstaan.

Vandaag ziet iedereen hoe krachtig een gemeenschap kan zijn als het algemeen belang in gevaar komt

Zal de ballon van gedeeld geluk ook nog opgaan na het coronatijdperk? Ik hoop het! En daarnaast hoop ik ook dat kwb en zijn vrijwilligers hier een rol in zullen spelen. Het is onze ‘verdomde taak’ om dit te doen.

Zorg voor jezelf en voor elkaar!