Voorwoord Raak April 2020

75 jaar kwb, 75 jaar verenigen

Wist je dat het getal 2020 een optelsom is van de kwadraten van vier opeenvolgende priemgetallen (17²+19²+23²+29²), dat 2020 een schrikkeljaar is, Suske en Wiske 75 jaar worden in 2020 en het ook voor kwb een speciaal jaar is? Kwb mag dit jaar namelijk 75 kaarsjes uitblazen, en zo’n albasten jubileum is niet niks. Gelukwensen en woorden van dank horen er uiteraard dan ook bij.

75 jaar kwb, 75 jaar mensen verenigen. 75 jaar al zet kwb zijn schouders onder een leefbaar Vlaanderen en Brussel, waar mensen elkaar ontmoeten en vriendschappen ontstaan. Vlaanderen en Brussel zouden niet hetzelfde zijn zonder kwb, en kwb zou niet hetzelfde zijn zonder vrijwilligers. Ze zijn niet weg te denken uit onze organisaties. Integendeel: zij zijn kwb. Hun inzet en engagement brengt leven in de brouwerij; zij stuwen de lokale afdelingen onvermoeibaar vooruit. Dat wordt duidelijk de activiteiten die ze aanbieden. Er is voor elk wat wils, te veel om op te noemen, en net die verscheidenheid in aanbod is wat kwb kwb maakt. Wat we ook doen in kwb, we doen het eensgezind. We verkiezen het samenspelen boven het winnen. In kwb is gezelligheid troef en moet iedereen mee kunnen doen.

Ik ben een trotse voorzitter als ik dit alles zie, hoor en mag meemaken. Ik doe met veel eerbied mijn hoed af en zeg een welgemeende dankjewel. Tegen alle bestuursleden, wijkmeesters en losse medewerkers van de afdelingen. Mensen die zich gisteren, vandaag en morgen inzetten voor kwb.
Zonder jullie is er geen kwb. Bedankt om samen reeds 75 jaar kwb te maken, bedankt om te verenigen. Want dat is wat we in kwb doen: mensen samenbrengen, gewone mensen, arm én rijk, jong én oud, man én vrouw, dichtbij en veraf. Waarom? Het antwoord is eenvoudig: omdat samen leuker is dan alleen, omdat mét beter is dan tegen, omdat praten met leuker is dan praten over. Zo geven we als kwb elke dag opnieuw vorm aan de samenleving.

Dit jaar moeten we feestvieren en terugblikken op een rijk verleden, maar ook kijken naar de toekomst. Want het verleden heb je, de toekomst moet je maken. Daarover lees je alles in deze jubileumeditie van Raak. Ik wens je veel leesgenot.

Kwb, nogmaals een dikke proficiat! En weet: energie en enthousiasme komen voort uit het doen van dat waarin je hart/hard gelooft! Ik geloof in een kwb met elkaar en voor elkaar, in een bruisende buurt!