75 jaar kwb .

In 2020 blaast kwb 75 kaarsjes uit. Maandelijks kan je hier een verhaal uit de oude doos lezen.

Heb je zelf of met je afdeling een prachtig verhaal te vertellen, iets ontroerend of grappig, maar typisch kwb? Laat het weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Dan nemen we met jou contact op. Alvast bedankt.

Raak 1984: Tamtam op de boelbeurs

Met het verhaal van deze maand keren we terug naar 1984. In het mei-nummer van Raak kon je onderstaand artikel lezen over de Boelbeurs van kwb Merksem-St.-Franciscus. Veel leesplezier.

Tamtam Boelbeurs kwb Merksem
Raak 1984

KWB voor de oorlog en het voorwoord uit de eerst 'Bazuin' van kwb Londerzeel Sint-Kristoffel

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, kon kwb Londerzeel Sint-Kristoffel “Zjan” Polfliet interviewen, die als actief bestuurslid (sedert 1928) van de toenmalige “Christen Werkers Verbond”, de voorgeschiedenis zelf heeft beleefd.

Voor den oorlog waren de leden in Londerzeel meestal kinderen van “Kosaten”. Kosaten waren kleine en vooral arme boeren, die gingen werken bij grotere boeren en in de fabriek. De grotere boeren kwamen dan als tegenprestatie wel hun klein “landeken” bewerken met hun gespan.

“Zjan” zette zich toen vooral in als bode van de kristelijke mutualiteit. De activiteiten van de KWB waren in de eerste oorlogsjaren beperkt tot een Paas- en Kerstfeest en een ziekenbezoek. Het speelgoed voor Kerstmis werd zelf in elkaar geknutseld; de gravin speelde dan als “weldoenster”.

Het plaatselijke afdelingsblad ‘De Bazuin’ zag in 1954 het levenslicht. Hierbij het voorwoord van de toenmalige voorzitter.

DE EERSTE BAZUIN VAN ONZE AFDELING

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X D E B A Z U I N X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

K.W. B Afdeling Londerzeel Sint Kristoffel

maand Februari 1954

Vriend K.W.Ber,

debazuinBij het verschynen van dit nieuw blaadje, dat een uitgave is van onze eigen afdeling is het niet de bedoeling aan ons maanblad “Raak” wat aan toe te voegen. Neen, maar wel om U een klaarder inzicht te geven over de activiteiten en de werking van onze plaatselijke afdeling, waar U zijt aangesloten. U ook in te lichten over de verschillende punten die op de bestuursvergadering, de wijkmeestersvergaderingen en de studiekringen besproken worden.

Langs dit blaadje om zullen wij Uw mening kunnen vragen over zekere plannen die wij wensen uit te voeren.

Wij arbeiders hebben helaas, maar dikwijls heel terecht, de indruk dat met onze mening niet erg veel rekening wordt gehouden.

Wij mogen echter niet vergeten dat het één van onze betrachtingen is van de strijd die wij voeren juist is om wat meer te zeggen te hebben.

Dat is ook de reden waarom wij ons hebben georganiseerd. In de KWB zelf willen bekomen dat iedereen vrijuit zijn mening mag zeggen, en dat met die mening zoveel mogelijk rekening wordt gehouden.

Een van de beste gelegenheden waar U die opvatting in de praktijk kan zetten is op onze jaarlijkse algemene vergadering. U allen moet door Uw belangstelling en Uw actieve medewerking tonen, dat U geen ereleden maar werkende leden zijt van onze afdeling.

En mogen ten slotte dit blaadje u ook na Uw dagtaak vreugde en ontspanning brengen.

Uw Voorzitter.


Kwb Kalken 40 jaar jong

27 oktober 1984

Het was toen 40 jaar geleden dat de gemeente, nu gefusioneerd met Laarne, de KWB "ontdekte".
Zo'n feit kan men niet zomaar laten voorbij gaan, dus had het bestuur, onder impuls van voorzitter Henri Van Den Abeele, voor die dag een feestprogramma klaargestoomd. Het begon met een plechtige avondmis in de parochiekerk, opgedragen door de plaatselijke proost, E.H. Eeckhout, ( foto) opgeluisterd door de Kalkense jeugdmuziekschool o.l.v, KWB-er Paul Hanselaer, verzorgd door enkele KWB-ers en bijgewoond door zowat 400 mensen. Tijdens die eucharistieviering werd eveneens het splinternieuwe KWB-vaandel "gedoopt". Sekretaris Arsène Wulteputte bracht het fier tot voor het altaar, omringd door de vaandels van de ACW-deeltakken. Peter was Edgard Van Mossevelde, allereerste voorzitter van KWB Kalken, en meter was mevrouw De Landtsheer-Bracke Suzanne, weduwe van één der belangrijkste KWB-pioniers uit de gemeente (foto).

kwb Kalken 40 jaar

Getuigen bij deze plechtigheid waren Nationaal Voorzitter Jef Foubert en Verbondsvoorzitter van het gewest Dendermonde Jos De Block. Na de plechtigheid was iedereen uitgenodigd naar de feestzitting in de parochiezaal. Voorzitter Henri Van Den Abeele heette de ruim 100 aanwezigen van harte welkom en had het over de plaats van de KWB in de grote ACW-familie. Daarna werd een historisch over- zicht van KWB-Kalken gebracht door ondervoorzitter Robert Bracke. Uit het overzicht bleek verder dat KWB-Kalken tot voor 10 jaar het steeds moest stellen met een vrij beperkt ledenaantal (50 à 80 leden). Met de opkomst van de sport en talrijke andere aktiviteiten steeg dit ledenaantal in de laatste 10 jaar tot 225.

Nadien sprak de heer Burgemeester Dierickx woorden van lof aan het adres van de KWB. Het gemeentebestuur was trouwens terdege vertegenwoordigd op de feestzitting, een bewijs temeer dat de KWB in Kalken zeker zijn sociaal-culturele betekenis heeft gehad én nog steeds bezit. Verbondsproost E.H. De Baere sprak dan nog enkele bemoedigende woorden tot het publiek en tot de KWB-ers in het bijzonder. Verbondsvoorzitter Jos De Block had het daarna over de specifieke taak van' de wijkmeester, waarna alle wijkmeesters een klein, doch zeer fraai aandenken aan deze dag mochten ontvangen.

kwb Kalken 40 jaar

Tussendoor werd er natuurlijk een glas geheven op de jarige KWB en werd een reuze taart aan het publiek voorgesteld en uitgedeeld. Wijkmeester-bakker Willy Rogiers had er werkelijk een prachtstuk van gemaakt, kaarsjes werden door een aantal bestuursleden uitgeblazen. De ACW-deeltakken bleven ook niet achterwege in het eerbetoon. Voorzitter Roger Stevens had het over de specifieke taak van de KWB binnen het ACW. De meisjes van VKAJ hielpen daadwerkelijk mee aan de verzorgde receptie. Aan het einde van de feestzitting kwam nationaal voorzitter Jef Foubert aan het woord. Jef is een fantastische spreker en iedereen zat dan ook méér dan geboeid te luisteren naar zijn uiteenzetting over zin, werking en doel van KWB.

kwb Kalken 40 jaar

Tot slot werd iedereen de gelegenheid gegeven het prachtig “Gulden boek van KWB Kalken” (voor ons gemaakt door bestuurslid Guido De Meyer) te ondertekenen.

bron K(alkense) RAAK, boek 5, 1984


Raak 1978: Tips voor een mooie tuin

Nu er door de Corona-maatregelen heel wat vormingsactiviteiten 'Seizoenen in de (moes)tuin' geannuleerd werden, hebben we toch enkel nuttige tips van onder het stof gehaald uit de Raak van mei 1978. Ondertussen weten we ook dat de Ijsheiligen tussen 11 tot 14 mei vallen. Misschien wist je dit al. Maar wist je ook dat ze Mammertus, Pancratuis, Servatius en Bonifatius heetten? Een opleiding 'Seizoenen in de (moes)tuin avant la lettre. Veel leesplezier en arbeidsvreugde in de tuin.

Raak 1978
Raak 1978

60 jaar kwb Zedelgem en de schrijfsels van Roger

Kwb Zedelgem vierde in november 2018 60 jaar KWB Zedelgem.

Ter gelegenheid daarvan nodigden we alle oud-bestuursleden uit om die dag mee te vieren, samen met algemeen voorzitter Wim Verlinde.

60 jaar kwb Zedelgem
Groepsfoto van de viering 60 jaar kwb Zedelgem

Een van de medeoprichters van de KWB-afdeling van Zedelgem, Roger Van Borsel, schreef toen enkele losse gedachten, bedenking en ervaringen spontaan neer. Roger is ondertussen 93 jaar oud. Hieronder een bloemlezing van zijn schrijven.

60 jaar kwb Zedelgem
Roger die zijn brief overhandigt

“Ik hielp de kwb oprichten onder andere door mijn contacten van de vroegere KAJ van 1946. Ik werd lid, wijkmeester, kassier en voorzitter alles samen.”

“We raakten aan +/- 10 wijkmeesters. De wijkmeesters kwamen ten huize om het geld voor het krantje op te halen: 5 frank per maand lidgeld.”

“De maandelijkse bestuursvergaderingen gingen door in het bovenlokaaltje in de Rerum bij Gilbert. Die begonnen altijd met het Onze Vader door E.H. Peirsegaele, onze proost, en zijn traktatie.”

“In onze glasperiode met minimum 100 leden richtten we een rondrit in naar de Kemmelberg met een volle bus. Onze proost, E.H.Peirsegaele, zat al schuddend op de kabellift van de Rodeberg.”

“We vernamen ook dat een van onze leden met een groot gezin ongeneeslijk ziek was. Het lukte om met 7 kwb-leden zijn tuin te laten omspitten en te beplanten. De man is kort daarna overleden.”

“Op een zaterdagvoormiddag, ik moest naar een Voorzittersvergadering in Brugge, werd ik aangereden door een veekoopman aan de afrit in Loppem met mijn bromfiets. Er kwam een proces en ik was 3 weken thuis met kwetsuren.”

60 jaar kwb Zedelgem
Kwb Zedelgem in 1963 op een nieuwjaarsviering of voorstelling jaarprogramma. In het midden vooraan de proost. De omringde persoon is Roger en bovenaan houdt men een portret van Cardijn vast.

Raak 2012

Deze keer gaan we iets minder ver terug in de tijd. Enkele onder jullie zullen het zich alvast herinneren dat kwb acht jaar gelden Het Groot Armoededictee op heel wat plaatsen hield. Door middel van het dictee probeerde kwb als sociale organisatie de armoedeproblematiek tot bij de leden te brengen. Verschillende afdelingen organiseerden een dictee waarbij de finalisten dan tegen elkaar mochten strijden/schrijven in het Vlaams Parlement. Sint-Lievens-Houtem werkte zelfs een project uit met Huize Vander Schueren, een (t)huis voor mensen met een ondersteuningsnood. Ook nu nog staat armoede hoog op de kwb-agenda en is kwb campagnepartner van Welzijnszorg. Dit jaar staan de documentaire Rabot en de Solidariteitsquiz in het kwb-aanbod.

Raak 2012
Raak 2012

Raak 1993

Kwb heeft de milieuproblematiek altijd ernstig genomen. Want uiteindelijk belangt het ons allemaal, terwijl de laatste tijd de milieuproblematiek gebagatelliseerd wordt. ‘Het zijn doemdenkers, we laten ons de les niet spellen door enkele tieners, klimaatterroristen, we mogen straks niets meer…’, het zijn uitspraken die we links en rechts horen. Terwijl maandenlange bosbranden ter grootte van een gemiddeld Europees land in o.a. Brazilië en Australië verder woeden zonder dat de meesten zich hierover druk, laat staan zorgen maken. Het is aan de andere kant van de wereld... Gelukkig zijn vele kwb’ers wel met het milieu begaan. Zo kenden we vorig jaar nog de geslaagde actie: ‘Kwb: Operatie Proper!’. Veel kwb-afdelingen gingen de strijd aan tegen zwerfvuil in hun buurt. Maar ook in 1993 was zwerfvuil al een doorn in het oog van vele kwb-afdelingen. Lees hier het verhaal van kwb Arendonk-Centrum.

Raak 1993
Raak 1993

Raak 1964

Raak 1964
Raak 1964