Sociaal-cultureel werk genekt door wanbeleid?

Vlaamse regering zet voortbestaan van 150 verenigingen op losse schroeven.

Sociaal-cultureel werk genekt door wanbeleid?

Met voorstel tot wijziging van het decreet op socio-cultureel volwassenenwerk zette de Vlaamse Regering, één maand voor de deadline voor de beleidsplannen 2021-2025, 150 socio-culturele verenigingen voor het blok. Onaanvaardbaar, klinkt het unaniem in de sector. De Federatie, sectorfederatie van onder meer sociaal-cultureel volwassenenwerk, legde in een persbericht uit waarom.

Gisteren, op de dag dat de wijziging gestemd zou worden, werd door de oppositie echter een motie ingediend: op basis van “discriminatie om ideologische en filosofische redenen” luidde ze de ideologische alarmbelprocedure in. Deel van de wijziging is immers de subsidiestop voor initiatieven ‘die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken’. Door de alarmbelprocedure zal de wijziging niet kunnen worden goedgekeurd voor het einde van het jaar, en dus voor de beleidsperiode 2021-2025 nog niet kunnen worden meegenomen in de beoordeling van de subsidiedossiers. De Federatie is blij met het voorstel, maar dringt ook aan op overleg. Lees het bericht.