Samenredzaamheid

Voorwoord Raak november 2019

Mensen zijn van nature gezelschapsdieren, die zo’n 80 procent van hun tijd met anderen doorbrengen. Dat is niet alleen gezellig, maar ook nuttig. Als iemand tienduizenden jaren geleden door zijn medemensen uit de groep werd gegooid, was dat zijn doodvonnis. Want jagen op grote dieren en het verjagen van roofdieren is voor mensen alleen mogelijk in een gemeenschap.

De eenzaamheidsepidemie - een ziekte van deze tijd - treft zowel jongeren als volwassenen; een op de vier Belgen zou zich eenzaam voelen. Niet enkel door een gebrek aan sociaal contact, maar ook doordat de kwaliteit van relaties verslechtert. Wie met eenzaamheid kampt, loopt risico op een aantal kwellingen: van depressie tot werkloosheid.

Schone lucht, beweging, stoppen met roken en drinken zijn allemaal factoren waardoor we hoogstwaarschijnlijk wel langer zullen leven, maar het ultieme geheim tot een lang leven zou wel eens je sociaal leven kunnen zijn. De twee grootste elementen die de kans op doodgaan verminderen, zijn hechte relaties en sociale integratie. Je hechte relaties, dat zijn mensen op wie je kan rekenen voor advies, een lening, als je je niet goed voelt ... Dat kleine, belangrijke groepje mensen is een sterke voorspeller van hoelang je zal leven. Helemaal bovenaan staat je sociale integratie: hoe vaak je gedurende de dag met mensen praat. Niet enkel mensen met wie je een hechte relatie hebt, maar ook mensen waarmee je een zwakke of zelfs helemaal geen band hebt, zoals de postbode of slager.

‘Ontmoetingen met anderen hebben een verrijkend effect op ons individu én de samenleving’

Hoewel eenzaamheid een individuele ervaring is, geloven we bij kwb sterk dat het onze aandacht verdient als een maatschappelijk probleem. Mensen moeten meer praten met elkaar, meer luisteren naar elkaar en vooral meer toffe dingen doen met elkaar. De komende jaren wil kwb hier nog meer op inzetten.

We willen een sociale samenleving. Mensen zijn sociale wezens. We hebben contact met anderen nodig om gelukkiger, gezonder en weerbaarder in het leven te staan. Bij kwb spreken we van samenredzaamheid. Door samen dingen op te pakken, versterken we de persoon.

Verder gaan we ook voor een betrokken samenleving. Mensen zijn empathisch en altruïstisch. We voelen ons goed als iemand tijd maakt voor ons. Kwb is ervan overtuigd dat ontmoetingen met anderen, die verschillen van ons, een verrijkend effect hebben op ons individu én op de samenleving. Je leert ‘de ander’ kennen en meer waarderen, en zo vergroot het vertrouwen in elkaar.

Tenslotte willen wij ook een solidaire samenleving. De grondwaarde van onze inzet is de gelijkwaardigheid van alle mensen. Dit is de reden waarom wij uitsluiting en onrecht tegengaan. We willen bijdragen aan een samenleving waarin mensen elkaar vertrouwen, steunen en samen in actie komen voor en met personen die uitsluiting ervaren.

Werk jij mee aan onze droom?

Delen