Toetsstenen

Toetsstenen voor een programma is een methodiek om jullie als afdeling te laten nadenken over jullie programma.
Het is geen methodiek dewelke programma’s doorlicht en dan scores geeft, neen.  Het dient puur om afdelingen
positief en opbouwend aan het denken te zetten.  Zo kan men zijn eigen programma nog sterker en beter maken.
We geven jullie de nodige materialen om deze toetsstenen bruikbaar te maken.  Hier kan je de brochure downloaden.

Succes !