Kiezen is niet verliezen, maar winnen!

Voorwoord Raak mei 2019

Kwb heeft in het verleden een belangrijke bijdrage geleverd aan de welvaart in ons land en de ontvoogding van werknemers. Vandaag liggen de acute problemen niet langer daar, maar meer in de solidariteit met wie uit de boot valt.

Kwb gelooft dat de samenleving maakbaar is en we er samen verantwoordelijk voor zijn. Iedereen - burgers, politici, bedrijfsleiders - maken voortdurend keuzes, die de richting bepalen waarin we als samenleving evolueren. Afhankelijk van de keuzes die we nu maken, zal die er in de toekomst anders uitzien.

De kwb-visie op de samenleving is er een waar iedereen meetelt. Dit staat mooi neergeschreven in artikel 23 van de Belgische Grondwet: ‘Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden.’ Dit omvat het recht op arbeid, sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid, behoorlijke huisvesting, bescherming van een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en gezinsbijslag.

 

Kwb is ervan overtuigd dat het voor een samenleving beter is als iedereen mee kan, en wanneer niemand wordt achtergelaten in armoede, werkloosheid of eenzaamheid. Ik weet dat dat evident klinkt in onze oren, maar dat is het allerminst. We moeten dit blijven verdedigen, want steeds meer groepen in onze samenleving denken er anders over.

Kwb wil benadrukken dat hervormingen en keuzes op een sociaal rechtvaardige manier moeten gebeuren, altijd met oog voor de zwaksten en groepen die moeilijker voor zichzelf kunnen opkomen. Kwb zal zich blijven verzetten tegen een beleid dat mensen en groepen uitsluit, delen van de bevolking stigmatiseert en alle verantwoordelijkheid van zich afschuift. Door de samenleving op een sociaal rechtvaardige en duurzame manier te organiseren, verbetert de kwaliteit van leven voor iedereen en wint iedereen.

Er staan verkiezingen voor de deur. Het zijn de belangrijkste sinds jaren. Meer dan ooit leeft het gevoel dat het anders moet én kan. Veel zal natuurlijk afhangen van de visie op de samenleving van de politici die aan zet zijn na 26 mei.

Het toeval wil dat wij zelf beslissen, kiezen wie aan de macht komt en de touwtjes in handen krijgt.

Kwb wil echter geen vereniging zijn die zegt wat mensen moeten denken en doen. We willen je wel aanzetten tot nadenken over in welk soort samenleving jij de komende jaren wil leven.

Weet, één ding staat vast: het kan wél, wat anderen ook mogen beweren. Een samenleving is maakbaar. En vergis je niet: betaalbaarheid, dé dooddoener bij uitstek, is ook een keuze. Alles komt neer op kiezen.

Jij bent dé kiezer. Kies “Voor de Goei” op 26 mei.

Wim Verlinde
algemeen voorzitter kwb.