Kwb: Operatie Proper!

Voor een nette buurt

 

Iedereen houdt van een propere buurt. Met ‘Operatie Proper!’ wil kwb zo veel mogelijk mensen engageren om een straat, een naburig parkje of de omgeving van het lokaal proper te houden tussen 1 april en 30 september 2019. In plaats van een grote, eenmalige zwerfvuilactie te houden, concentreren we ons op een welbepaald gebied om dit op regelmatige tijdstippen proper te houden. Want een propere buurt is een aangename buurt.

Zwerfafval op straat, in de berm, … het stoort iedereen. Het opruimen van dat zwerfafval kost de Vlaamse belastingbetaler bovendien ongeveer 100 miljoen euro per jaar.

Met de zwerfvuilactie ‘Operatie Proper!’ wil kwb samen met Mooimakers (Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort) haar afdelingen en leden niet enkel sensibiliseren maar ook activeren.

 

De zomerperiode het ideale moment om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Zwerfvuil kent namelijk zijn piek in en rond de zomer omdat de mensen dan veel meer buiten vertoeven. Denk ook aan jullie eigen activiteiten die deze zomer doorgaan en hou deze ook afvalvrij. Hierbij al enkele foto's die het goede voorbeeld geven.

 

'Een beperkte oppervlakte gedurende een langere periode proper houden, werkt beter dan een eenmalige, grote opruimactie. Vuilnis trekt immers vuilnis aan. Door systematisch een plaats proper te houden, wordt de indruk gewekt dat deze plaats altijd proper is, waardoor er ook minder (zwerf)afval achtergelaten wordt. Mooie en propere buurten blijven dan ook langer proper.'

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes ...

Het verschil met sluikstorten is dat sluikstorten het bewust ontwijken is van de inzameling van huisvuil of bedrijfsafval. Sluikstorten gaat bijvoorbeeld om zakken huishoudelijk afval die in straatvuilnisbakken worden achtergelaten, dumpingen op anonieme locaties en het achterlaten van afval in glasbollen, textielcontainers en dergelijke.

 

Deelnemende afdelingen

Afdelingen die aan ‘Kwb: Operatie Proper!’ deelnemen kunnen hier volgende informatie downloaden:

 

Meer lezen

Hier vind je een aantal artikels over de zwerfvuilproblematiek, statiegeld, recyclage, The Ocean Cleanup, alternatieven voor plastic…

Veel leesplezier.

  • Statiegeld is geen doel op zich (MO*magazine) - lees hier
  • The Ocean Cleanup (Raak) - lees hier
  • Koeien en zwerfvuil: een dodelijke combinatie (Raak) - lees hier
  • De klimaatstrijd is een klassenstrijd (MO*magazine) - lees hier
  • Plaatsvervangers voor plastic (Raak) - lees hier
  • De recyclingindustrie negeert plastic afval (EOS-magazine) - lees hier

 

Filmpjes

Ook bestaan er een aantal educatieve en zeer verhelderende filmpjes over alles die verband houdt met zwerfvuil, plastic,… De meeste filmpjes zijn uitermate geschikt om samen met (klein)kinderen te bekijken.

Links