Activiteiten 2019

Rijopleiding-2019

 


Wat?

Voor wie wil leren rijden, is er vorig jaar een en ander veranderd. Het theoretisch examen is strenger geworden en in de praktische proef zijn er onderdelen bijgekomen. Voor wie leert rijden met vrije begeleiding – met papa of mama als lesgever – is de belangrijkste verandering dat de begeleider verplicht een vorming moet volgen. Enkel begeleiders die een attest kunnen voorleggen dat bewijst dat ze een vormingsmoment hebben gevolgd, zullen op het voorlopig rijbewijs ingeschreven kunnen worden. Kwb biedt dit verplicht vormingsmoment aan.

Inhoud van de activiteit

Autorijden is één ding. Iemand leren autorijden is iets helemaal anders. Je moet als begeleider de verkeersregels kennen en die kunnen toepassen in de verschillende verkeerssituaties. Daarnaast moet je op het gepaste ogenblik communiceren. Op de juiste toon, niet te vroeg, niet te laat, duidelijk en niet overbodig. Samen met je leerling bouw je stap voor stap een traject op.

Via verschillende beelden van verkeerssituaties en enkele inspirerende filmfragmenten worden begeleiders op weg gezet om zich op hun taak als begeleider voor te bereiden, om valkuilen te vermijden, en om een goede aanpak te hanteren. De speciale app die voor de begeleiding van het leren auto rijden is uitgewerkt is de leidraad van het vormingsmoment.