Mijn auto, mijn vrijheid?

Voorwoord Raak juni

 New York, 1898. De deelnemers aan wat je de eerste tiendaagse internationale conferentie rond mobiliteit kan noemen, raken er maar niet uit. Ze vinden zelfs geen begin van oplossing voor de problemen en ze houden de conferentie na drie dagen voor bekeken. De grote paardenmestcrisis houdt de stad in de ban. Die was het gevolg van de grote afhankelijkheid van de negentiende-eeuwse stedeling van paardenkracht voor zijn dagelijkse verplaatsingen. De 100.000 paarden in New York produceerden dagelijks 100.000 liter urine en 1,2 miljoen kilo mest.

 

‘Zowel vanuit economisch als ecologisch perspectief is het onlogisch dat we nog allemaal met de auto de autosnelweg opgaan’

België, 2018. Ook vandaag zitten we me een enorm mobiliteitsprobleem. Als we kijken naar de filezwaarte (lengte van de file vermenigvuldigd met de duur van de file), bereikten we een historisch hoge gemiddelde score van liefst 1.078. Zowel vanuit economisch als ecologisch perspectief is het onlogisch dat we nog allemaal met de auto de autosnelweg opgaan. Daar komen altijd files van. Zou het kunnen dat sommigen voor hun rust in de file willen staan? Er bestaan immers veel mogelijkheden op die te vermijden. En toch, de auto nemen blijft aantrekkelijk. Hij geeft een bepaald gevoel van vrijheid, onafhankelijkheid. Hoe misleidend dat gevoel ook is. Want als automobilist ben je afhankelijk van je medeweggebruikers. En die houden je overduidelijk ook geregeld op, kijk maar naar de files.

Om ons fileprobleem aan te pakken zijn essentiële veranderingen nodig: het afstappen van het individuele autobezit bijvoorbeeld. Dat vergt een mentaliteitsverandering bij de autogebruiker, die gestimuleerd kan worden als er aantrekkelijkere vormen van autodelen komen. Daarnaast kan worden ingezet op de uitbouw van alternatief vervoer: de fiets, de (snelle) elektrische fiets, het openbaar vervoer, ... Ja, ook het openbaar vervoer. Ok, er zijn nadelen, maar kijk eens even naar de voordelen: je staat niet in de file. Openbaar vervoer is duur, maar goedkoper dan met de auto tenzij je carpoolt (Maar wie doet dat? Kijk eens rondom jou als je toch in de file staat). Je hoeft niet te sturen, dus je kan je reistijd nuttig gebruiken. Na het werk een boek lezen is ontspannener dan voortdurend te kijken naar de bumper van de auto voor jou. En regelmatig – ik spreek uit ervaring – krijg je op de trein zelfs extra tijd om te lezen. De uitdaging is niet gering. Pas als blijkt dat de slogan ‘mijn auto, mijn vrijheid’ in de praktijk helemaal is uitgehold, komt er een waarschijnlijk einde aan het rijk van Koning Auto.

Delen