1 jaar voor … de gemeenteraadsverkiezingen

Voorwoord Raak oktober 2017

De lokale verkiezingen lijken op dit moment nog ver weg, maar dat zijn ze eigenlijk niet. Overal te lande beginnen politici en verenigingen, maar ook burgers zich af te vragen hoe het gedroomde beleid voor hun gemeente of stad er na de verkiezingen moeten uitzien. Ja, het is alweer vijf jaar geleden dat we naar de stembus trokken om gemeenteraadsleden, onze volksvertegenwoordigers binnen de gemeente te kiezen. En over een jaar, op zondag 14 oktober, mogen we dat opnieuw doen. U vraagt zich waarschijnlijk af wat dit met kwb te maken heeft? Wel, meer dan u misschien vermoedt.

‘Maatschappelijke thema’s aankaarten en het beleid inspireren is een taak voor kwb!’

Politicoloog Bart Van Bouchaute daagde ons drie jaar geleden uit met volgende uitspraak: Kwb zal politiek zijn, of niet zijn. Kwb heeft een politieke opdracht. Het middenveld, en kwb in het bijzonder, moet het beleid inspireren en doeltreffend en efficiënt maken. Dit betekent: onmogelijke, bijna utopische eisen naar voren schuiven, erover discussiëren en ervoor vechten. Maatschappelijke thema’s aankaarten en het beleid inspireren is een taak voor kwb!

Ik denk dat hij gelijk heeft. We moeten, zeker lokaal, durven te wegen op het beleid. Aan politiek doen in ruime zin van het woord. Daarmee wil ik zeggen: politiek invullen als het proces waarin groepen mensen zo veel mogelijk van hun wensen en belangen gerealiseerd proberen te krijgen. Als kwb-groepen weten wat er leeft bij de mensen. Wij brengen hen immers samen, we organiseren ontmoetingen en we luisteren naar hen. We horen hun bekommernissen, ideeën en verzuchtingen. Het is dan aan ons om de signalen op te vangen en op de lokale politieke agenda te plaatsen.

 

We moeten evenwel niet alleen achterom kijken en reageren als iets fout loopt. Nee, we moeten ook vooruitzien. Wat willen wij kwb, als deel van de lokale gemeenschap, graag in de toekomst verwezenlijkt zien? Welke dromen koesteren we, hoe groot of klein ze ook zijn?

Wie zou niet graag zelf eens burgemeester zijn en het beleid bepalen? Wel, dit kan! Via de site www.iedereenburgemeester.be. Deze site daagt verenigingen, sociale organisaties en burgers uit om ideeën voor hun stad of gemeente te delen. Naast ideeën posten in verschillende rubrieken (vrije tijd, goed wonen, welzijn, …) kan je ook andere ideeën beoordelen en erop reageren. Neem zeker eens een kijkje, en werk mee aan jouw droomgemeente.

Als kwb mogen we niet aan de zijkant toekijken. We moeten actief meewerken aan de uitwerking van lokaal beleid, en zeker dat cultuur en verenigingsleven op de gemeentelijke agenda blijven staan.

Wim Verlinde, algemeen voorzitter kwb