Doe iets nieuws in je afdeling en krijg 100 euro ondersteuning


Al voor de tweede maal stelt kwb Vlaams Brabant & Brussel een projectenpot ter beschikking voor de Vlaams-Brabantse en Brusselse afdelingen. Hiermee kan je vernieuwende initiatieven in je afdeling een duwtje in de rug geven. De winnende initiatieven krijgen elk 100 euro.

Voorwaarden voor deelname:

 • Een kwb-afdeling van Vlaams Brabant & Brussel zijn.
 • Elke afdeling mag maximum één voorstel (per jaar) indienen.
 • Het initiatief moet aan volgende voorwaarden voldoen:
  - De activiteit is vernieuwend voor de afdeling en gezinsgericht.
  - Het doel is het bereiken van nieuwe mensen, of de activiteit maakt een wezenlijk verschil voor de mensen in een buurt/wijk/gemeente.
  - De activiteit moet een open karakter hebben.
  - De activiteit houdt een zeker financieel risico in (de kostendekking is niet gegarandeerd).
  - De activiteit ging of gaat door tussen 1 november 2018 en 1 november 2019.  

Je vindt het aanvraagdocument bij de digitale nieuwsbrief. Deadline voor indienen is 1 november 2019; de winnaars worden aangeduid op de beleidsploeg van 25 november 2019.

Delen