Ontdek Bonheiden

Wegbeschrijving

Welkom op onze fietstocht langsheen hoeves en kastelen in Bonheiden. Al fietsend maak je kennis met de rijkdom aan uitgestrekte (natuur)domeinen, prachtige fauna en flora en hier en daar een oneindig vergezicht. Ontspannen, genieten en ontdekken. Veel fietsplezier!

Het is een tocht van ongeveer 20 km, en duurtijd is 1u en 30 minuten. Natuurlijk hangt er veel af van de fietssnelheid, en de tijd dat je neemt om zoveel moois te ontdekken. Hier vind je de volledige route.

1. De Krankhoeve

Stenen gebouw geworden in 1717 met een voorgeschiedenis sinds de 16de eeuw, toen het gebouw eigendom was van de Mechelse Begijnen die het als Krankenhuis gebruikten. Door de gemeente van de baronnenfamilie gekocht in 1971. Als we vanop het door een vlinderzeil overdekte erf aan de achterzijde en naar het noorden gericht, rondkijken, zien we van rechts naar links of van oost naar west: het grote bakhuis (brood voor de kranken in Mechelen); omhoog kijkend tegen de oostgevel het houten luchtige kaaskot (om de kaas te drogen), waaraan de plaatselijke heemkring zijn naam ontleende; de boomgaard met het bijenhotel van de imkersbond; de serre waar vrijwilligers biologisch tuinieren; vlakbij het huiske (toilet); speeltuigen ook verder achterin nieuwe speeltuigen; aan de westkant van de hoeve de vlindertuin. Uit het zicht, maar vlakbij ligt ook de net gecreëerde hondenweide.


Sportaccomodaties

Vanop dezelfde plek kunnen we ook in de verte de atletiekpiste zien, 2 voetbalvelden met chalet, tarmac met basketringen en een voorlopige skateramp, volleybalveld voor beachvolley. Achter het houten chalet en de bomen bevindt zich de gemeentelijke sporthal Berentrode met aan de straatkant petanquevelden.

De Splinter

Zeker ook te vermelden dit bijna afgewerkte kinder- en jeugdontmoetingscentrum, een houten structuur, waar alle leeftijden zullen welkom zijn voor de meest uiteenlopende activiteiten. Niet naast te kijken van aan de Krankhoeve, richting N.-W. In deze ruime omgeving branden voor vele Bonheidenaren zéér vele lampen. De hoeve kan door verenigingen en particulieren gehuurd worden. Verschillende soorten tarieven.

Bij het verlaten van de Krankhoeve draaien we rechtsaf de Grote Doelstraat in en kunnen we nog een blik werpen op voornoemde accomodaties. Net voorbij de petanquevelden en geïntegreerd in de sporthal huist de gemeentelijke sportdienst. Aan de volgende T-vorm slaan we linksaf naar het fietspad aan de overkant. We volgen deze Waversesteenweg tot we aan de rechterkant een trio van metalen gebouwen zien staan, waar we ons tussen begeven.
2. Jaak Morrensplein

Direct links kunnen we niet naast “De Heidewerkers” van plaatselijke kunstenaar Jan Kets kijken. Dit plein werd genoemd naar wijlen notaris Jacques Morrens, oud-burgemeester en initiatiefnemer tot de bouw van het prestigieuze Cultuurcentrum ’t Blikveld, het loden (goede geluidsisolatie) gebouw met zijn rondingen. Nadien kwam het administratief centrum, aan de rechterkant erbij. Nog later links de bibliotheek, beiden ook in metaal. Zeker karakteristiek; over de esthetische waarde, van vooral het Blikveld, zijn de meningen verdeeld. De Cultuurdienst is hier actief en vooral podium- en vormingsactiviteiten vinden hier plaats, maar ook tentoonstellingen in de Foyer, vergaderingen in de bijlokalen. Aan de achterkant en aansluitend bij de cultuurtempel is ook een amfitheater gebouwd, waarvan het podium hetzelfde is als dat van de binnenzaal! Het Bonheidansfestival (vroegere folklorefeesten) vindt hier doorgang net als o.m. de jaarlijkse gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. In het rechtergedeelte van het Blikveld is (Eet)Café ’t Blikveld onder gebracht.


Behalve de vele bloemen en kruiden tegenaan het loden gebouw, werden ruwe dennen aangeplant om het “ijzeren” zicht te verzachten. In deze ruimte voor ontmoeting, dienstverlening en cultuurbeleving branden voor velen hier ook sterke lampen.

Bij het terugwandelen ontwaren we achter de Rode Beuken aan de overkant van de Waversesteenweg de chirolokalen van Bonheiden-centrum. We draaien rechtsaf en op de hoek aan de overzijde van de Nieuw-straat aan de rechterkant bevindt zich de pastorij. Een eindje verder kunnen we niet naast de ranke torenspits van de O.-L.-V.-kerk kijken.
3. Onze Lieve Vrouw Kerk en Kerkplein

Het huidige neogotische kerkgebouw dateert van 1907. Heeft een aangenaam interieur met grote (gekleurde) lichtinval. Als we aan de rechterzijde (W.kant) van de kerk afstappen, zien we rechtover de hoofdingang het groene Gustaaf Gillé-pleintje met borstbeeld van deze Bonheidense kunstenaar die al zijn werken en eigendom aan de vzw Krankhoeve schonk. Deze vzw is o.a. verantwoordelijk voor het programma-aanbod in GC ’t Blikveld.


Aan de linkerzijde van het pleintje zijn oude woonhuizen uit de 18de eeuw en resp. de heemkring ’t Kaaskot en de wereldwinkel.


Zowel aan de voorkant van de kerk als aan de achterkant is parkeergelegenheid. Beide pleinen zijn aan de buitenkant geflankeerd door jonge tamme kastanjelaren.


Traditioneel worden de pleinen 3 keer per jaar ingenomen door de kermis. Recentelijker door de wekelijkse woensdagmarkt.


Met de caféetjes, en eetgelegenheden en tal van andere winkelgenres, Bontastisch (de vroegere lentebraderij), de jaarmarkt, nu ook herfstbraderij genoemd, de wekelijkse markt, de wielerkoers, rommelmarkt , … branden hier, behalve het intieme godslampje in de buurt van het tabernakel van de kerk, vele felle lampen voor talrijke inwoners.


Alvorens de drukke verkeersas Mechelen-Keerbergen te dwarsen merken we in de verte aan de overkant van de baan een bijzonder ogend appartement gebouw, het vroegere gemeentehuis, dat nu als ingang dient voor de GEKKO (Gemeentelijk Kindgericht KleuterOnderwijs)


Na de baan te zijn overgestoken bevinden we ons in de Schoolstraat, met inderdaad 2 scholen: links de GEBO, de lagere gemeenteschool, een geheel uitmakend met de eerder genoemde GEKKO, en met ingang aan de Schommen, de straat een beetje verder links gelegen; en R. GO! Basisschool Klim Op.


Hier gaan voor vele jonge dorpsgenoten lichtjes (lichten) aan. Na een paar honderd meter bevindt zich aan de links kant achter een Rode Beukendreef het Woonzorgcentrum Den Olm, dat mensen met dementie en jongdementie verzorgt. Recentelijk voortgesproten uit een gewoon Woonzorgcentrum. Voor de gasten gaan de kaarsjes hier stilletjes uit.

Aan de overzijde, rechts dus, zullen de bestaande bejaardenwoningen plaats maken voor een Woonproject, bestaande uit 42 sociale woningen, op te richten door de “Volkswoningen Duffel”. Aan de volgende T-vorm, steken we de Muizensteenweg over en slaan na een 30-tal m recht af de H. Van den Reecklaan in.

Na enkele honderden meter door deze bosrijke straat dwarsen we de Guldensporenlaan, 50m verder aan de 2-sprong linksaf. We bevinden ons nu in de Dorsthoeveweg en na een paar bochten heet deze staat Dorstveld, de naam die ook wel gegeven wordt aan de ruime omgeving hier en waar na de laatste WO vele inwijkelingen kwamen wonen.

In de laatste bocht naar rechts zien we links 2 hoevegebouwen: het achterste is de bekende Dorsthoeve. Vroeger stond vooraan een grote inrijpoort met boog.

Vervolgens dwarsen we de Eikendreef, die aan de linkerzijde toegang geeft met een brugje over de Boeimeerbeek tot het wandel- en natuurgebied Mechels Broek. Aan de overkant is het Muizen, deelgemeente van Mechelen.

Verder door de dennenbossen nemen we aan de volgende T-vorm linksaf, dat is de Mechelsbroekstraat. Ter hoogte van de rechterbocht kan rechtdoor gewandeld worden, weer het Mechels Broek in, ook met een brugje over de Boeimeerbeek. Bijna aan het einde van deze asfaltweg houden we halt.

4. Kasteel Befferhof en Mechels Broek

Hier hebben we een weids zicht op het natuurgebied Mechels Broek, beheerd door natuurvereniging Natuurpunt. Drassige weilanden, sloten, houtkanten, bomputten, … bepalen hier het landschap. Opvallend, vooral in de winter: al de Mechelse kerktorens in de verte, met Sint-Rombouts toren als grootste baken natuurlijk. De Libertus kerk van Pasbrug valt ook op door zijn dichte nabijheid. Tot vlakbij sportcentrum De Nekker, de Nekkerhal, de nieuwe brandweerkazerne (Ook niet naast te kijken) en de Libertus kerk is het grondgebied Bonheiden.

Aan onze rechterkant en met een jaartje seffens in de zomer nog moeilijk te ontwaren tussen het groen, staat het in neo-Vlaamsrenaissancestijl opgetrokken kasteel Befferhof. De naam verwijst naar het “Hof van Befferen” hét beroepshof van talrijke plaatselijke schepenbanken in het Land van Mechelen. De laatste man van adel is hier ook al enkele decennia weg. Het is thans privébezit. Het is omwaterd en in het park staan talrijke oude Beuken en Platanen. Als we even aan het eind van de asfalt het bos inslaan hebben we een ander zicht op de brede gracht en het domein. Een beetje verder hebben we een 2-sprong, waarvan in de linkerstraat de Beuken het door de droogte van de laatste zwaar te verduren kregen: het is de Befferdreef. Deze dreef net als de bosweg aan de rechterkant leiden beiden tot aan de Mechelsesteenweg.

Voor natuurliefhebbers branden hier de lampen.

We maken rechtsomkeer en ten hoogte van de straat Dorstveld rechts., waar we daarstraks uitdraaiden, merken we links een smal bospaadje dat zowel met de fiets als te voet te gebruiken is en aan de Mechelsesteenweg uitkomt. Rechtdoor gebold komen we aan De Kleine Maya.
5. De Kleine Maya

De Kleine Maya In de witte bungalows L. achterin werkt het Hulpcomité Guatamala. Iedere zondagnamiddag instuif in hun ontmoetingscentrum. De gebouwen kwamen er in de jaren 60 als uitbreiding van de parochiële kleuterschool en er was zelfs een kapel bij met misvieringen!

Oudste hondenschool: Bonheidense Hondenvrienden Het een beetje verder aan de linkerkant gelegen chalet en voetbalveld met gronden ernaast zijn het werkterrein van deze florerende hondenclub.

Amateurvoetbal Net zoals aan de Krankhoeve spelen ook hier enkele liefhebbersvoetbalploegen. Ook provinciale voetbalploeg Bonheiden had hier ooit een onderkomen.

We rijden rechtdoor tot aan de Mechelsesteenweg. Daar stappen we af en wandelen 30 m naar links, waar zich de Sint-Annakapel bevindt.
6. De Sint-Annakapel

Een meter lager dan de wegen! Tussen lindebomen. Dit beschermde monument dateert uit de 17de eeuw en is en vooral was één van de vele stopplaatsen voor Scherpenheuvelbedevaarders. Die moedigen dronken gewoonlijk nog iets in de vlakbij gelegen staminee, ondergebracht in de eerstvolgende woonst aan dezelfde kant, richting Mechelen. Dat was ook lang de stamkroeg van de voetbalploeg van Sint-Anneke, alias FC Bonheiden.

We keren terug van waar we gekomen zijn om dan de eerste links in te fietsen, de Brouwersdreef, nog steeds in een bosrijke omgeving.
We laten ook de Beukendreef in de Roggemansstraat links achter ons en aan het eind van een korte jonge Beukenaanplant kijken we rechts in de mooiste Beukendreef van het Zellaerdomein, dat nu een tijd aan onze rechter kant zal blijven liggen. Ondertussen fietsen we door een Zilveresdoornendreef. Een beetje verder vangen we rechts reeds een glimp op van het kasteel. Aan de volgende 4-sprong rijden we rechtdoor tot bijna tegen de provinciale Putsesteenweg. We komen aan de Ludwinakapel.
7. Soldatenplek

We rijden de 1ste links in (Ook Brouwersdreef) en kunnen zowel in de tuinen links als rechts van de weg de reusachtige Oostenrijkse dennen bewonderen. Gans het terrein rechts, ook het beboste gedeelte verderop naar het centrum toe, werd ooit door de gemeente aangekocht om van verkaveling te vrijwaren. Natuurpunt wil hier deels terug heide creëren. In de jaren 50-60 liep en zat dit terrein vol Bonheidense en Mechelse jeugdverenigingen en zondagsmensen in hun ligzetels! En regelmatig kwamen Belgische soldaten er radioverbindingsoefeningen houden. Voor kinderen een attractie! Ook toen Belgische soldaten regelmatig door het dorp marcheerden!

We vervolgen de weg en al links houdend bereiken we terug de Guldensporenlaan die we links indraaien. Bijna aan het eind van de baan nemen we rechts de Kleine Heidelaan. De naam is ontleend aan de zogeheten Kleine Heide die zich van Bonheiden-centrum tot aan Pasbrug uitstrekte. In tegenstelling tot de Grote Heide die van het centrum tot Averbode liep. Ter hoogte van de 2de rechts bereiken we een monument.
8. Monument ter ere van de Boerenkrijghelden

Van de hand van Pol Lemaire, Bonheidens beeldhouwer. Het gedenkt de 4 gesneuvelde Bonheidenaren tijdens de Boerenkrijg. De aangrenzende straten kregen hun namen: Van Rompaylaan, Schallenberghlaan, Hoghsteinlaan en Tuytgenlaan. Voor deze verkaveling tot stand kwam, groeide hier heide die ook druk bespeeld werd door Mechelse jeugdverenigingen.

De weg volgend verandert de naam in Tuytgenlaan ter hoogte van het kerkhof aan de linkerkant. Aan de volgende T-vorm, de Muizensteenweg, nemen we links en blijven we uit veiligheidsredenen aan deze kant en volgen het baantje naast het kerkhof. Dit werd de laatste jaren fel vergroend. Ook letterlijk branden hier kaarsen ter verering van de geliefden. Spoedig komen we terug aan de Mechelsesteenweg, maar alvorens die over te steken, houden we hier onze volgende stop.
9. Kunstencentrum t Kranske.

Omdat we er van hieruit het beste zicht op hebben, steken we nog niet over. Eerder fungeerde dit gebouw als parochiële kleuterschool. Met de verhuis naar het dorpscentrum werd het ineens de gemeentelijke kleuterschool GEKKO zoals eerder beschreven. Alle activiteiten die doorgingen in het OC de Markt in Rijmenam grijpen nu hier plaats. Ook de Gemeentelijke Muziekvereniging houdt hier z’n repetities. Het Mechels Conservatorium en de Mechelse Academie hebben hier een filiaal. Voor jongeren en ouderen branden hier kunstzinnige lampen.

Overgestoken, berijden we de Poverstraat. Hier worden al enkele decennia alles behalve povere straatfeesten gehouden. Als we aan de volgende 4-sprong rechtdoor rijden, belanden we in Bonheidens grootste sociale wijk, de Cardijnwijk. Rechtsaf, leidt de Zellaerstraat naar het dorpscentrum. We nemen linksaf de Zellaerdreef in, maar werpen eerst een blik op het O.-L.-V. beeld rechts op de hoek met de Cardijnwijk. Het dateert reeds van 1948 en is van de hand van dorpsgenoot H. Van Hasbroeck. Onder de sokkel bevindt zich een molensteen van de windmolen die tot 1925 op de Molenberg stond, vlakbij het oude gemeentehuis. Toen werd hij afgebroken en de schoolkinderen mochten hem tot hun groot jolijt met zelen mee omver trekken, bedolven onder het (meel)stof. We rijden door de Canadese Essendreef en een beetje verder over de Bruine Beek die haar naam geeft aan de vallei ten noorden van het dorpscentrum. Deze beek zal een tijd parallel lopen met de Mechelsesteenweg in de verte links., tegenaan een duin, de hoge kant genoemd, dat tot op Pasbrug loopt. De Bruine Beek zal daar met de Boeimeerbeek de Vrouwvliet worden. Wat zéér recentelijk opvalt in deze dreef zijn de verticale borden, waarop verenigingen zich voorstellen, ook KWB. Een organisatie van de Cultuurraad. Spoedig komen we aan spoedig komen we aan een mooie hoeve.
10. De Blijdenberghoeve

Al reeds van de de 16de eeuw was al sprake van deze hoeve. In begin 17de eeuw in bezit van de Mechelse Victorinnen. In de monumentale schuur langs de straatkant zouden tijdens de Franse bezetting in het geheim missen opgedragen zijn. Voor de oudere Bonheidenaren gekend als de hoeve van Jules Somers, later als die van Sylvain Somers, zijn zoon. Nu leeft deze pittoreske hoeve ook verder onder de naam “crème-glacehoeve”, wegens populaire trekpleister voor ijsjes, maar ook voor het ruime assortiment aan hoeveproducten. Rechtover de hoeve ligt de voor joggers en wandelaars populaire Kathoefweg. Daar kwam begin jaren 70 een wandelaar uit op het 3de lijk van de “Vampier van Muizen”, een charmante moordenaar en verkrachter die van Bonheiden was en wonend in de Pruimelaarstraat. Van Muizen, omdat daar de eerste 2 slachtoffers vielen. Vampier, omdat de slachtoffers beetwonden in de borsten vertoonden. Naar aanleiding daarvan schreef Louis Van Dievel het boek “De Pruimelaarstraat”. Het Arsenaal in Mechelen voerde er een toneelstuk over op.

Op een boogscheut van deze verwennerij van de smaakpapillen (We hebben het over de hoeve) bereiken we aan de rechter kant de Abdij van Bethlehem.
11. Abdij Van Bethlehem

Een abdij waar de zusters Benediktinessen zich sinds 1975 verdiepen in gebed, spiritualiteit-weekends organiseren en religieuze boeken drukken en uitgeven. Een beperkt aantal buurtbewoners volgen er mee de missen. Dit moderne complex werd in 1965 gebouwd door de Orde van de Redemptoristinnen, de “rode nonnen” wegens de kleur van hun habijt (Er zijn ook Redemptoristen, de mannelijke tegenhangers). Zij zijn een beschouwende orde. Rond de jaren 80 werd in dit klooster gespeecht en getoast door een grote groep Bonheidenaren op het welslagen van de actie tegen de aanleg van de expresweg naar Geel-Herentals die hier rakelings zou passeren en ook door de groene Bruinbeekvallei. (Zie boek Julien Van Goethem: “Kroniek van nipt vermeden Natuurrampen. Bonheiden ontsprong de Betondans”.

12. Ludwinakapel

Door de bevolkingsaangroei hier in woonkern Putsesteenweg kwam uiteindelijk de kapel tot stand in 1936. Baron de Vrière schonk grond, juffrouw Ludwina Orban de Xivry, latere kloosterzuster schonk toen 40.000 Belgische Frank. Vele inwoners gaven geldsommen. Eerst was het kapelanie met kapelaan, vanaf 1957 zelfstandige parochie met priester. Aan de overkant van links naar naar rechts.: vroegere pastorij, zaal Ludwinahuis en achteraan het Chiroheem.

“De Stieweg”, een aantal plaatselijke organisaties voegen dan deze naam aan hun verenigingsnaam toe.

Op onze “stappen” teruggekeerd, draaien we aan de 4-sprong links de Oude Baan in. Vroeger verbindingsbaan Mechelen-Kempen. Eigenaren (geestelijken, adel of zakenlieden) van het Zellaerkasteel reden vroeger hierover te paard naar Mechelen. Dit was de eerste weg naar Putte, later kwam de veel grotere Putsesteenweg. De diepe gracht rechts van de weg is de gegraven Putsebaanloop. Rechtover de enige lindendreef van Bonheiden draaien we rechts door de monumentale traliepoort het Zellerdomein in.
13. Domein Zellaer

Wie het monument voor het eerst in ogenschouw neemt, is wel onder de indruk van deze middeleeuwse burcht die u in de tijd terug slingert. Schijn bedriegt soms: hoewel de omwatering, de kantelen, de schietgaten, de torens… middeleeuws tonen werd het kasteel slechts in 1885 opgetrokken in opdracht van baron Devrière als een neogotische waterburcht. Wel zou er reeds een waterslot gestaan hebben in de 13de eeuw. Vanaf 1962 was het eigendom van de Franse lekenorde “Foyer de Charité” (Ongehuwde katholieke vrouwen) die er tot 2016 retraites organiseerden o.l.v. een priester. In 2017 werd de gemeente voor 20 procent eigenaar en kreeg de vzw “Kempens Landschap” het ganse bijna 20 ha grote park in erfpacht voor 54 jaar. Sindsdien is het park publiek toegankelijk. Om meer te weten te komen over domein en kasteel kan men met de maandelijkse ’s zondagse rondleidingen door de Kasteelgidsen, opgericht in de schoot van het Kempens Landschap, meestappen.


Ondertussen is de commerciële invulling van het koetshuis, gelegen aan onze linkerkant, het oudste deel van dat complex al volop bezig. Deze maand kun je volop genieten van een zomerbar.


In het kader van een beheerplan zullen door het gemeentebestuur en de Bosgroep Antwerpen-Zuid gefaseerde kapwerken in het park uitgevoerd worden om tot een weerbaar gemengd inheems bos te komen.


In het vernieuwde gebouw op de achtergrond links slijten de laatste 8 overlevende dames van de Foyer de Charité hun laatste levensdagen. Sinds de zéér grote betrokkenheid van het gemeentebestuur bij al deze ontwikkelingen rond Zellaer en de massale toeloop tijdens de zomer 2018 met de eerste gidsenrondleidingen, de Open Monumentendag, de zomerbars die verenigingen mochten open houden, … schijnen hier straffe lichtbundels voor vele Bonheidenaren.

We vervolgen de “Langste Fietsstraat” van Europa (volgens ons gemeentebestuur) om aan te komen aan Het Vredesteinkasteel.
14. Vredesteinkasteel, de Kathoeve, Vredesteinhoeve en Moors bakhuisje

Het kasteel is nu onbewoond sinds de laatste baron overleden is. Staat aan de rechterkant, rechtover een jonge Beukendreef, en is ternauwernood zichtbaar. Schuin erover een bakhuisje in Neo- Moorse stijl. Diende wellicht als bakhuisje voor de iets verder aan de rechterkant staande Vredesteinhoeve met deuromlijsting met Rococo-elementen. Achter de hoek van deze hoeve is het terug de Kathoefweg met de gerestaureerde Grote Kathoeve aan de linkerkant. In deze straat hebben we een beter zicht op het Vredesteinkasteel en park.

We gaan een eindje fietsen. Stoppen is natuurlijk overal toegestaan. Dwarsen de Waverse Steenweg en na een tijdje rechts de Uyerenboslaan in. De naam kan staan voor het landelijke karakter van het baantje. Na een paar honderd meter gaat het weer over de Bruine Beek. We bevinden ons nog steeds in de gelijknamige vallei die sinds 2015 “Erfgoedlandschap Vallei van de Bruine Beek” heet. Aan de volgende 4-sprong leidt de steeds slijkerige weg naar een verbinding met een GR (Grand Route). Rechts ook een bijzonder rustige wandelweggetje naar de Krankhoeve. Zowel links als rechts heet de weg Groenstraat. Aan de volgende 4-sprong is Kasteel Berentrode.
15. Kasteel Berentrode

Alhoewel het geheel niet direct als een kasteel oogt wordt aangenomen dat hier de oorsprong van Bonheiden ligt. Al naargelang de bron wordt gewaagd van een omwaterd jachtslot met ophaalbrug en 6 toegangsdreven en Keizer Karel zou er ooit komen jagen hebben. Eerste sporen rond 1200. In 1953 werd de gracht gedempt. In het geheel bevindt zich een donjon met wapenkamer en ridderzaal. Het geheel staat nu te koop.

We laten het Berentrodekasteel langs zijn frontgevel achter ons en fietsen nu ongeveer 1 km door de Berentrodedreef, afgeboord met jonge inlandse Eiken. Aan de volgende 4-sprong zijn we niet ver van de Krankhoeve, maar we fietsen rechtdoor en 100 m voor de kerk draaien we linksaf de E. Tinellaan in. We steken de hoofdbaan Mechelen-Keerbergen weer over en aan de overkant nemen we de schuine straat, dat is de Domis de Semerpontlaan. Aan de volgende 4-sprong nemen we rechts, de Selliers de Moranvillelaan met inlandse Eikendreef. In deze omgeving vielen ettelijke doden tijdens de 2de WO, toen Amerikaanse toestellen het Arsenaal (Centrale Werkplaats van de Belgische Spoorwegen) in Mechelen en het Mechels Station bombardeerden om de Duitse wapentoevoer te onderbreken. De bommen vielen ongewild ook in het Mechels Broek en Bonheiden. Net voorbij de 2de straat rechts werd aan de linkerzijde in de nu bijna onzichtbaar geworden villa restaurant La Clairière open gehouden tot in de jaren 50. Er werd daar toen kleir (klaar) Frans gesproken door de klanten die hun open chique sportwagens tussen de toen Amerikaanse eiken parkeerden. Het Imeldaziekehuis is hier vlakbij. We nemen de 2de rechts, dat is de K. Albertlaan. Aan de volgende 4-sprong kruisen we de Kon. Astridlaan en blijven het asfalten baantje volgen dat daar waar we in een open landschap terecht komen in steenslag overgaat. Op de brug over de Boeimeerbeek is de volgende stop.
16. Natuurgebied Mispeldonk

We genieten van het gevarieerde lapjesdekenlandschap met schrale graslanden, hooiweiden, houtkanten, loofbosjes en herstelde heidegebiedjes. Natuurpunt is eigenaar van het grootste deel en voert een beheer uit met maaien en begrazing door de Gallowayrunderen, een hoornloos zelfredzaam rund uit het Z.-W. van Schotland. Werkdagen worden georganiseerd, waar ook jeugdverenigingen regelmatig aan deelnemen. Het is de bedoeling om een grotere soortenrijkdom van planten en dieren te bekomen. Natuurpunt organiseert ook kalenderwandelingen.


In de onder ons doorstromende Boeimeerbeek beginnen gelukkig terug meer planten, vissen e.a. waterorganismen te leven nadat ze - net zoals de meeste Vlaamse waterlopen - vanaf het begin van de jaren 60 tot een riool verworden was. Mispeldonk vormt met Cassenbroek, waar we seffens zullen aanbelanden, en het Mechelsbroek één groot Natuurgebied.


De wandelroutes door het gebied lopen hier links en rechts van de brug, langs weerszijden van de beek. Natuurliefhebbers zien hier een groen licht.

Aan een haakse bocht naar links zijn we aan de Mispeldonkhoeve beland.
17. Mispeldonkhoeve

Een fraaie hoeve met wolfskap om de westenwinden beter te weerstaan. Ook deze hoeve heeft een lange voorgeschiedenis die teruggaat tot de 16de eeuw. Vele bijgebouwen zijn verdwenen en van het boerderijleven is niets meer te merken. Vroeger spraken de mensen van de hoeve van “Bet en Levien”, het boerenkoppel dat er leefde en werkte. Later werd ze bewoond door een gekend Mechels scheidingsadvocaat, nog later door een afstammeling van de bekende Van Hool-familie uit Koningshooikt. Een 20-tal jaren geleden deden geruchten de ronde dat er roze balletten gingen komen (Cfr. periode Van den Boeynants, oud-premier). Nu in handen van andere particulieren.

Alvorens te vervolgen nog even vermelden dat aan die bocht achter ons ook rechtdoor gewandeld kan worden om zowel Muizen als Rijmenam te bereiken. We fietsen nu over een gezellig, maar steeds hobbeliger wordend pad dat in de winter of bij fel regenweer zelfs in de zomer moeilijk te befietsen valt. De mountainbikers zijn ermee in hun nopjes. Weer komen we de Boeimeerbeek tegen die we een beetje verder overfietsen. Dan rechts kunnen we niet naast “Rij- en Sportcentrum” Vijverstein kijken, waar een drankje en een hapje kan genuttigd worden. Een beetje verder links begint een wandelpad dat verbinding geeft met Mispeldonk. We vertoeven nu in de Boeimeerstraat. Aan de volgende 4-sprong heet de straat rechts Vijverstein. Naam ontleend aan een waterkasteel dat tot eind 19de eeuw aan de Boeimeer zou hebben gestaan. Mocht het pad voorbij de Mispeldonkhoeve door de nattigheid te slecht te befietsen zijn, kan ook aan het recent genoemde kruispunt K. Albert- en Kon. Astridlaan linksaf geslagen worden om zo hier te belanden na onder weg rechts de 24 huizen te zijn gepasseerd, Links de betonnen platenomheining van het Imeldaziekenhuis en aan het einde van die muur rechts het wandelpad dat tot aan de manège Vijverstein leidt.

De landelijke Boeimeerstraat kronkelt eerst verder langs groene en daarna rode Beuken. In de eerste bocht, bijna volledig aan het oog onttrokken ligt de Boonantshoeve. Wanneer de bomenrijen ophouden passeren we aan onze rechterkant resp. de net opgeknapte Burgemeesterhoeve, de Boeimeerhoeve en daaraan vast een grote hacienda-achtige villa, waar tot in de jaren 50 een hotel was in ondergebracht.

Aan de volgende 4-sprong is het rechtsaf de straat Cassenbroek in en verderop door het natte natuurgebied Cassenbroek, eveneens beheerd door Natuurpunt. Maar eerst houden we halt voor de Hottentothoeve.

18. Hottentothoeve

Een parel. In 2000 beschermd als monument, in 2003 volledig gerestaureerd. De bewo-ners, de 4de generatie, laten er geen gras over groeien en verhuren de schuur uit het eind van de 17de eeuw als event- en vergaderlocatie, gelegen in een cultuurhistorisch land-schap.

Een beetje verder links achterin bevindt zich het hoogste punt van Bonheiden, 9 meter.

We maken rechtsomkeer en terug aan de 4-sprong met R. de straat “De Bergen” (Met die 9 m hoge “berg” vlakbij zeker), rijden we rechtdoor, dit is nog steeds de Boeimeerstraat. Nemen de 2de links., de Lange Veldstraat en volgen tot aan de volgende 4-sprong. Vanaf de 1ste rechts tot hier hadden we het domein van het Imeldaziekenhuis naast ons.
19. Heike

Rechtdoor gaat het door een oergezellig padje, het Ezelswegske (officieus), tot aan de eerder genoemde manège Vijverstein. We zijn in de Kon. Astridlaan beland en merken dat de betonnen platenomheining van de kliniek doorloopt. Een eind verder zien we een slordig uitziend halfbos, half open terrein. Vroeger was het een overwegend Amerikaanse eikenbos, het “spiessebos”, eigendom van de COO, wat later OCMW werd. Natuurpunt, de huidige eigenaar kapte die eiken, wat tot zeer veel verontwaardiging leidde. Bedoeling was terug hei en brem met de bijhorende fauna te creëren. Een aantal inlandse eiken, ruwe dennen en berken bleven staan. Nu bloeit in mei de brem weelderig en in augustus-september ziet het gebiedje paars van de heide. Vele wandelaars/natuurliefhebbers weten de plek te appreciëren.

Aan het eind van de betonnen platen hebben we reeds stopplaats 20.
20. Imelda en omgeving

Naar beneden links, door een Esdoornendreef gaat het naar natuurgebied Mispeldonk, waarop we van hieruit een prachtig zicht hebben. Hier werd een aantal jaren geleden een nieuw wandelpad door Natuurpunt geopend met als gast Pol Goossens, natuur- en dierenliefhebber (inderdaad die van “Thuis”) De tijdelijke grondwerwerking aan de rechterkant heeft te maken met de herinrichtingswerken van omliggende straten (Bij het uitgeven van deze route.). Daarna wordt dit open stuk terug deels parking Imelda, deels nieuw bos. Nog niet lang geleden stond hier een grote hoeve, de 13-eikenhoeve. De oorspronkelijke hoeve lag ook rechts., maar achterin en omwaterd, waar nu de mooie kapel van het Imeldaziekenhuis staat.

Daar gaan vele lampen terug harder branden.

De weg vervolgend hebben we weer de omheining en aan onze linkerzijde, de “24 huizen”, een soort sociale woonwijk avant la lettre. We nemen de 1ste rechts en belanden in de 13 Eikenlaan. Even verder, aan de rechterkant, kunnen in de lage moderne bungalows hartpatiënten revalideren. Tot niet zo lang geleden werden ze bewoond door de nog overblijvende Zusters Norbertienen die eerst in het Sanatorium, later in het Ziekenhuis werkten. Daarna is het rechts de uitgebreide parking van het ziekenhuis. Die kwam er ten koste van een groot complex, waar voornoemde zusters woonden en leerlingen-verpleegsters logeerden. We draaien de 1ste links in, de Selliers de Moranvillelaan. Wie het geluk had nog nooit in het ziekenhuis te zijn beland of niemand hoeven te bezoeken, kan rechtdoor die grootste werkgever van de gemeente gaan bezichtigen. We vervolgen deze jonge Zomereikendreef tot aan de as Mechelen- Keerbergen. De aandachtige lezer-fietser herkent een deel van deze laan door onze vorige doortocht hier. Waar op de hoek met de baan links zich nu een kapperszaak bevindt, was er vroeger café de “V1”, naam afgeleid van de “Vliegende Bom”, tijdens de 2de WO, voorganger van de “V2”, voorganger van de raketten. En ook geïnspireerd op de bommen die in deze omgeving vielen. Aan de overkant kon een parking aangelegd worden en glasbollen geplaatst, omdat er ruimte was voor de vroegere tramwissel. Als mensen vroeger naar deze omgeving verwezen, dan hadden ze het over “aan de V1” of aan “de wissel”. Nu eerder “aan de Chinees”, wegens de Hongkong Garden op de rechterhoek. We steken over - Eerst goed uitkijken, vooral naar het fietspad aan deze zijde - en fietsen een 40-tal meter langs het verzorgde plantsoen om dan rechts de Grote Heidestraat in te draaien. Nadat de asfalt ophield, zien we het bordje “Tussen de Heide”.
21. Trage weg “Tussen de Heide”

Mogelijk verdiende “de wissel” eerder de naam stopplaats, maar het is geen plek om te stoppen. Een 10-tal jaren geleden werd deze 1ste en voorlopig nog enige heropende trage Weg van de gemeente met de Bonheidense Muziekvereniging open gespeeld en met de nodige speeches natuurlijk. De gemeente maakt zich sterk op korte termijn er nog een paar te openen. De hoge aarden dam rechts onttrekt blikken aan een gemeentelijke opslagplaats van bouwmaterialen. In de zomer verkleurt hij in mooi klaproosrood. We gaan verder links het vochtige bos indraaien dat voor een stuk vol (arduin)afval zit, maar door het groen onzichtbaar is. Hier had al langer een semi-sociale woonwijk moeten staan, maar de vochtigheid en de zware metalen in de grond werden door de tegenstanders, al of niet uit milieubewustzijn aangegrepen, om de zaak op de lange baan te schuiven.

Wanneer de aarden weg weer overgaat in asfalt en we ons in de straat Gemeente Heide bevinden, kunnen we beter de naam van de Trage Weg “Tussen de Heide“ begrijpen (Van Grote Heidestraat naar Gemeente Heide). We slaan linksaf de Oude Kasteellaan in en dwarsen de Berentrodedreef. Tussen de villa’s aan beide zijde van de straat bemerken we na 100 m aan de linkerzijde een klein huisje, dat vele malen in het volume van de meeste nieuwe huizen kan en waar 11 zonen en 1 dochter geboren en gewoond hebben. Het voordeel van dit kroostrijk gezin toen: ze hadden het zicht op een geweldig park met grote oude bomen, waar zich het “karpeltje” bevond, alias het Noviciaat van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw. Dat liep tot aan de Krankhoeve. Door het gebrek aan roepingen geraakte het domein verkaveld. In de diepe achtertuinen van de bewoners kan je nog steeds vele majestueuze bomen bewonderen. En dat kan door de Groenstraat aan de Krankhoeve (kant kaaskot) in te stappen en dan rechts een lommerrijk pad te bewandelen dat in de Berentrodedreef uitkomt.
“Behalve dat het bosrijk is, geeft Bonheiden misschien niet de mooiste indruk bij het doorrijden. Maar bij het verlaten van deze drukke as ontdek je mooie historische hoeves, kastelen, mozaïeklandschappen, gezellige wandelpaden … Al of niet beschermd als historisch erfgoed of beschermd natuurgebied. Deze fietstocht kan inspireren tot nadere kennismakingen, ook te voet.” André


“Samen met Luc Vangeel, Karolien Van Mellaert en Cassia Lopez maakten we deze tocht, met André als onze gids. Een belevenis met de fiets, de verhalen vol verassingen over Bonnei of Bennaa… Bonheiden in het dialect. Vanwaar Bonheiden vandaan komt, is niet geheel duidelijk. Bodo zou een heer uit de 15de eeuw zijn geweest, die een stuk heidegrond bezat… maar er zijn nog zoveel andere legendes.” Jamila


Er is ook nog een andere tocht – een wandeltocht “Pittoresk Rijmenam. Ook gemaakt door dit enthousiast team. Je vindt ze allebei terug op Routeyou of op de borden die je in de maand augustus tegenkomt in Rijmenam.


Veel groeten!


Karolien, Cassia, Jamila, André en Luc Foto’s: @André Ceulemans Redactie: @André Ceulemans Eindredactie en coördinatie: @Jamila Hamddan Lachkar


Ontdek nog veel meer op de website van Kwb Bonheiden-Rijmenam en Kwb nationaal Heb je zin om met ons kennis te maken? Bel dan gerust naar Jamila 0479 75 30 04 of stuur een mailtje.

Meer weten over kwb

Zin in meer kwb-nieuws en aanbiedingen? Vul je mailadres in!

Door je gegevens door te sturen, ga je akkoord met de privacyverklaring van kwb.