Ontdek Rijmenam

Wegbeschrijving

Welkom in ons dorp Rijmenam, vaak benoemd als ‘parel aan de Dijle’.


We starten onze zomerwandeling in Rijmenam Dorp. Parkeren doen wij op het pleintje van Sint-Maartensberg met gelijknamige naam of de parking Kerk Rijmenam, Kloosterstraat, 2820 Rijmenam. Zowel mogelijk voor auto’s, als voor fietsers. Ons pittoresk dorp leent zich uitstekend om een mooie wandeling te maken. Deze wandeling is ongeveer 4 km, maar je kan ze natuurlijk naar hartenlust uitbreiden door hier en daar een straatje extra te bewandelen.


Opgelet: bij de routebeschrijving zie je vaak Bonheiden staan. Dit is omdat Rijmenam gefusioneerd is met Bonheiden en het officieel Bonheiden is geworden. Verder ga je op een bepaald moment Pater Damiaandijk lezen, dit is helaas onvindbaar in Rijmenam. Het is het jaagpad of Dijk. Maar op Route you staat het als Pater Damiaandijk.


Doorheen de wandeling kan je op zoek gaan naar de betekenis van detailfoto’s in de vorm van een fotobingospel. Het is een leuke uitdaging voor jong en oud. Je kan de oplossingen aanvinken in het vakje. Wil je het met ons delen, stuur gerust een selfie met jouw ontdekkingen naar kwb Bonheiden Rijmenam

Is er iets onvindbaar, mail ons gerust. We geven je dan een tip of een hint. Ontdek, geniet en maak vooral veel plezier!

Wegbeschrijving

Hier vind je de route op routeyou.

1. Sint-Maartensberg

De Sint-Martinuskerk staat op een natuurlijke heuvel Sint-Maartensberg. Reeds in het jaar 1000 stond hier een gebedshuis. Het is een open gebedshuis. Het is elke dag open. Stap de kerk binnen en bewonder. Binnen bevinden er zich merkwaardige oude beelden en schilderijen. Een predikstoel uit 1558 valt zeker op. De arduinen doopvont dateert uit de 15de eeuw. Een muurschildering die druivenranken voorstelt, is van de eerste Gotische kerk uit de 14de eeuw. Sedert 2005 is er een moderne opstelling van altaar en stoelen.


In de Rijmenamse kerk vind je achteraan links, naast het muurfresco van de druivenranken uit de veertiende eeuw, een barst in de muur. Die is ontstaan toen men in 1832 de kerk langs die zijde de kerk vergrootte om ze aldus symmetrisch te maken met de zuiderbeuk.


We verlaten de kerk via het kerkhof, dan via de grote trap en gaan onmiddellijk naar links. Recht voor ons bevindt zich het oude gemeentehuis met jongensschool, nu het Ontmoetingscentrum (OC) Sint-Maartensberg. Dit is een onderdeel van het Gemeenschapscentrum (GC) ’t Blikveld, terwijl deze lokalen ingericht werden voor de Rijmenamse bevolking.


We vervolgen onze weg en zien naast de oude schoolmeesterswoning de classicistische pastorie uit 1785. Ze werd in 2017-2018 gerestaureerd, waarbij de gevels in de klassieke ossenbloedkleur werden geschilderd


We zetten onze wandeling verder en zien aan de linkerkant op het pleintje aan het heilighartbeeld, een beetje verdoken, de restanten van een middeleeuwse schandpaal of kaak. Het was het symbool van de heerlijke rechtspraak.

Met onze rug naar de kerk toe, kijken we uit op een bijzondere vorm van een rotonde. We wandelen richting dorpsplein. Verder wandelend komen we aan het dorpsplein dat thans ovonde heet en tot voor enkele jaren driehoekig van vorm was, wat wijst op een Frankische oorsprong. Te midden van de ovonde staat een historische wegwijzer.
2. Ovonde en Langgevelhoeve

In 1895 werd in België de Touring Club van België opgericht oorspronkelijk voor het promoten van het gebruik van rijwielen op de openbare weg en het verlenen van bijstand en informatie; een afdeling hiervan 'le Service des poteaux' was verantwoordelijk voor het plaatsen van wegwijzers die blauw-wit geschilderd waren.
Op de Rijmenamse paal werd gemaakt door het bedrijf "Forges et Fonderies de la Campine", opgericht in 1845 in Herentals. Dit bedrijf groeide vlug uit tot de belangrijkste ijzergieterij van de provincie Antwerpen met naast de productie van hekken, poorten, lantaarns, kerkhofkruisen, dorpspompen, bruggen, machinebouw, molenonderdelen en in de directe omgeving, het ijzerwerk van de Mechelse Vleeshal, ook wegwijzers.
Wanneer de Rijmenamse paal juist geplaatst werd, is ondanks de nodige opzoekingen niet gevonden. Maar bij benadering is hij vermoedelijk in 1929 geplaatst, maar het blijft uiteraard een veronderstelling.

Het gemeentebestuur is zinnens een beschermingsaanvraag voor dit kleine relict uit het verleden in te dienen. De aanduiding van de richtingen zou in het najaar aangebracht worden.

Rechts van ons bevindt zich een wit geschilderde langgevelhoeve die in de kern dateert uit de 17de eeuw. Het linker gedeelte was tot 1841 brouwerij. De oude open koelbakken bevinden zich nog steeds in situ. Gans het dorp is beschermd als landschap.

We blijven rechts en bereiken na enkele meter de Amerstraat, ondertussen nog een blik werpend op Feestzaal Sint-Martinus, gebouwd begin jaren twintig van vorige eeuw en thans gemeentelijk eigendom. Hij was oorspronkelijk de feestzaal voor de gelijknamige fanfare. Rijmenam kende in de gloriejaren niet minder dan 4 muziekmaatschappijen! Er bestaat thans geen enkele meer.
3. Kleinstraatje, Amer, St. Eloykapel, Feestzaal Sint-Martinus.

In de Amerstraat , zien wij links van ons enkele kleine dorpswoningen, met ernaast het kleinste straatje van ons dorp: de Sint-Elooisgang. Rechts volgend bereiken wij vlug een klein pleintje aan de Dijle. Dit is de Amer.
De Amer is de vroegere aanlegplaats voor schepen. Hier ligt wellicht de bakermat van het ontstaan van dit dorp; aan de inham van een rivier. Tot 1959 kwamen er schepen met bouwmaterialen tot hier gevaren.
We keren op onze schreden terug, gaan naar rechts en bereiken na enkele meter de Sint-Eloykapel. De oorspronkelijke kapel uit 1370 is hier bij een veldslag in 1578 vernield. Deze kapel werd in 1986 heropgebouwd nadat ze voor de toegangsweg van de nieuwe brug letterlijk in de weg stond.

Stappend in de richting van de brug zien wij op onze rechterzijde een mooie villa. Deze was in oorsprong een brouwerij en de oorsprong gaat terug tot de vroege 16de eeuw. Een moderne constructie voor interieurdesign werd ernaast gebouwd.
We steken de brug over en gaan onmiddellijk op de dijk naar rechts. Hier staan we voor de laatste brugwachterswoning uit de Oostenrijkse periode langs de Dijle.
4. 't Brughuizeke

Van 1786 tot 1987 was dit huisje bewoond. Nadien werd het door de plaatselijke heemkring ‘t Hoefyzer gerestaureerd. Sedert 2002 kan je er tijdens de zomermaanden ’s zondagsnamiddags van een verfrissing genieten en de tijdelijke tentoonstellingen bezoeken. Jammer genoeg heeft Corona dit de laatste twee jaar verhinderd. Hopelijk beterschap in 2022 ! Het is hier gekend als het “’t Brughuizeke”. 't Brughuizeke was vroeger eveneens een herberg en de naam kan je nog lezen op het geschilderde bord boven de deur.

Op onze schreden terugkerend naar de weg, gaan we rechtsaf en bereiken na een driehonderdtal meter op onze linkerzijde, na een lichte bocht richting Haacht, het oude kasteel van Hollaken.
5. Kasteel Hollaken

Op deze plaats stond in de 12de eeuw al een burcht. Het huidige kasteel dat nog steeds door een adellijke familie wordt bewoond, dateert van 1832.


We keren terug naar het dorp.

Over de brug nemen wij onmiddellijk de dijk naar rechts. Onderweg zien wij aan de overzijde nog een bunker van de KW-linie; de verdedigingslinie die Koningshooikt met Wavre verbond en de eventuele Duitse invallers moest tegenhouden…op ons grondgebied stonden er meer dan 50 van dergelijke bunkers, het grootste aantal van de ganse verdedigingslijn. Er bestaat binnen de gemeente een bunkerroute, waarvan de brochure verkrijgbaar is bij het gemeenschap centrum ’t Blikveld.


Na enkele honderden meter stappen bemerken wij op onze linkerzijde een trap die wij afdalen en na enkele stevige passen bereiken wij de mooie Sint-Janshei met beukenbomen en een kapel. Let op: het kan onderweg modderig zijn! Rechts een beetje verscholen, bevinden zich de restanten van de vroegere fabrieken Trefac/Meurop.

In het administratieve gebouw aan de Oude Keerbergsebaan, bevindt zich thans de hoofdzetel van Crestron Europe.

Tot 1980 was de Meuropfabriek de grootste werkgever van Rijmenam en omstreken. Toen werkten er nog ruim 450 mensen. Nu is er een Masterplan Dijledonk, om er woningen en appartementen met de nodige nutsvoorzieningen op het achterliggende en gedeeltelijk af te breken gedeelte, te bouwen.


Maar terug naar het pleintje en de kapel. Deze dateert van 1832 en is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-met-de-Glimlach. Ieder jaar plaatst de plaatselijke heemkring ’t Hoefyser er op de vooravond van 1 mei een versierde Meiboom.

6. Onze-Lieve-Vrouw-met -de-Glimlach

Deze dateert van 1832 en is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-met-de-Glimlach. Ieder jaar plaatst de plaatselijke heemkring ’t Hoefyser er op de vooravond van 1 mei een versierde Meiboom.


Ook over de kapelletjes op het grondgebied van de gemeente, bestaat een fietsbrochure die nog steeds verkrijgbaar is.

Met onze rug naar de kapel gewend, stappen wij in de richting van het dorp.


Op het einde van het pleintje staat een monument ter ere van Karel Jonckheere. Als auteur en taalvirtuoos kreeg hij tweemaal de Staatsprijs voor poëzie. Ruim 40 jaar woonde hij in Rijmenam. Twintig jaar na zijn overlijden werd in samenwerking met verschillende partners een gedichtenwandeling in dit dorp uitgewerkt, waarvan de brochure nog steeds verkrijgbaar is in het Blikveld.

7. Monument Karel Jonckheere

Als auteur en taalvirtuoos kreeg hij tweemaal de Staatsprijs voor poëzie. Ruim 40 jaar woonde hij in Rijmenam. Twintig jaar na zijn overlijden werd in samenwerking met verschillende partners een gedichtenwandeling uitgewerkt, waarvan de brochure nog steeds verkrijgbaar is in het Blikveld.

We zien weldra na een kleine honderd meter op onze linkerzijde een wegwijzer naar Heemmuseum ’t Smiske.
8. Heemmuseum ’t Smiske

Een oud Kempens hoevetje met bakhuis, winkeltje en gelagzaal verwelkomen de bezoekers in juli en augustus op zondagnamiddag. Wisselende thematentoonstellingen kan je er bezoeken. Tijdens de zomerzondagen wordt er brood gebakken in de oven, is er snoep te koop in het oude winkeltje en is er een demonstratie van klompen maken met oude machines.

Terugkerend op de openbare weg steken wij deze schuin rechts over en bereiken de Sint-Jansstraat. Dit gedeelte van de straat was de bedding van de tram die Mechelen met Tremelo en Haacht verbond tussen 1908 en 1957. We vinden hier nog een paal met de letters CV (Chemin vicinal) die de afbakening van het domein van de buurtspoorweg aangaf.


Verder stappend bereiken wij het Stationsplein met een nieuw aangelegde wadi.

9. Stationsplein

Rechts volgend door de Lange Dreef komen wij na een honderdtal meter aan het domein Sluyts; door de kinderen van de plaatselijke school het Kastanjebos genoemd. Dit domein, waar eertijds een negentiende-eeuwse villa stond, zal door de gemeente verder aangelegd worden.
10. Domein Sluyts of Kastanjebos

Een oase van groen in het pittoreske dorp Rijmenam.


In het domein Sluyts, beter gekend als het Kastanjebos, tussen de Lange Dreef en de Korte Dreef staat een betonnen skateramp, een seniorenbeweegbank, een kleine speeltuin voor de allerkleinste, een boomstammenparcours, een basketbalplek en een heuvel om naar hartenlust op te rennen.

Door het bos wandelend, bereiken wij de Korte Dreef, die in oorsprong een Romeinse heirbaan was. Links volgend komen wij weldra aan de Sint-Elooisweg die wij naar rechts volgen.


Zeker ogenblik bereiken wij de plaatselijke vrije school De Knipoog. Oorspronkelijk gebouwd door de Zusters van Vorselaar. Er zijn al vele jaren geen zusters meer in school en klooster.


We zetten gewoon onze wandeling verder en zien in de verte de parochiekerk op haar heuvel staan. Daar lag ook ons vertrekpunt.


Hiermee is de cirkel rond en hebben wij genoten van een aangename uitstap in eigen dorp.

     11. Dorpskern Rijmenam

“Het was bijzonder aangenaam te mogen vaststellen dat Kwb de belangstelling voor het eigen dorp nog steeds hoog in het vaandel voert. We hebben geluk gehad dat een aantal jonge mensen zich achter het initiatief hebben geschaard om dit dorp met zijn eigenheid kenbaar te maken, niet alleen aan nieuwkomers, maar aan ieder die in deze gehaaste tijd tot rust wil komen in een mooie en niet zo verre omgeving.” Luc


“Toen Jamila ons vroeg om samen voor Kwb de koppen eens samen te steken voor het organiseren van een ontdekkingstocht in het prachtige en landelijke Rijmenam en Bonheiden, was er geen twijfel. Samen met André en Luc herontdekten we niet alleen de prachtige omgeving, maar tevens de rijke culturele, geschiedkundige alsook persoonlijke verhalen. “ Karolien


“Woon je in de streek en wil je meer te weten komen over de rijke achtergrond van deze prachtige regio? Word je graag eens terug gekatapulteerd naar de leerrijke schoolreizen? Geniet je graag actief van de schoonheid van de natuur? Dan zijn twee ontdekkingstochten -Pittoresk Rijmenam, en Langs hoeves en kastelen in Bonheiden zeker een must!” Te vinden op RouteYou op of in te scannen op de borden die je in de maand augustus tegenkomt in Rijmenam en Bonheiden.


Fijne groeten,


Karolien, Cassia, Jamila, Luc en André.

PS: “Waarom altijd naar het buitenland trekken wanneer in de eigen directe omgeving zoveel te ontdekken valt. Daarom een oproep aan iedereen: kom, ontdek en geniet.“ Luc Vangeel, voorzitter van Heemkring ’t Hoefyser.

Fotozoekbingospel: Spel en foto’s: @Karolien Van Mellaert Foto’s: @André Ceulemans en @ Jamila Hamddan Lachkar Redactie: @Luc Vangeel Eindredactie en coördinatie: @Jamila Hamddan Lachkar


Ontdek nog veel meer op de website van Kwb Bonheiden-Rijmenam en Kwb nationaal Heb je zin om met ons kennis te maken? Bel dan gerust naar Jamila 0479 75 30 04 of stuur een mailtje.

Meer weten over kwb

Zin in meer kwb-nieuws en aanbiedingen? Vul je mailadres in!

Door je gegevens door te sturen, ga je akkoord met de privacyverklaring van kwb.