Privacyverklaring kwb vzw .

Kwb vzw respecteert de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet betekent, vindt u hieronder terug.

Eerst en vooral: als u via de webpagina’s van de wandeling géén mailadres doorstuurt, worden geen persoonlijke gegevens van u verwerkt. Geen enkele. Onderstaande vragen en antwoorden zijn dus enkel van toepassing als u uw mailadres doorstuurt via de webpagina’s.

Hoe verzamelt kwb vzw persoonlijke gegevens?

Kwb vzw houdt enkel persoonlijke gegevens bij die u zelf aan ons meedeelt via de webpagina van de ontdekkingstocht. Ofwel via het formulier waar u de route voor de ontdekkingstocht downloadt. Ofwel via het formulier waar u aangeeft kwb-aanbiedingen te willen ontvangen.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt kwb?

Kwb vzw verwerkt enkel de persoonlijke gegevens die u doorgeeft. Als u uw mailadres doorstuurt dan worden volgende gegevens verwerkt:

  • Uw mailadres
  • De locatie van de tocht die u gedownload hebt (bij welke kwb-groep u wandelde)
  • Indien u langer of minder lang dan 3 jaar in de gemeente woont

Als u geen mailadres doorstuurt, worden geen persoonlijke gegevens verwerkt.

Waarvoor gebruikt kwb vzw uw persoonsgegevens?

De gegevens worden gebruikt voor communicatiedoeleinden. Uw mailadres wordt bezorgd aan de kwb-verantwoordelijke van de kwb-groep aan wiens tocht u deelnam, zodat die kwb-groep u plaatselijke kwb-aanbiedingen kan bezorgen.

Verstrekt kwb mijn gegevens aan derden?

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van onze socio-culturele opdracht en voor rechtstreekse communicatie van kwb vzw.

Daarnaast doet kwb een beroep op derden voor technische ondersteuning: het verzorgen van de IT-infrastructuur, het hosten van de database… Met elk van deze partners werd een verwerkingsovereenkomst afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Daarnaast bezorgt kwb ook uw mailadres aan de kwb-verantwoordelijke van de kwb-groep aan wiens wandeling u deelnam. Ook met hen werd een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart kwb vzw uw persoonlijke gegevens?

Kwb vzw bewaart uw gegevens maximum 6 maanden.

Verwerkt kwb vzw uw gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier verwerkt. Hiervoor maakt kwb vzw gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Wat kan ik zelf doen ivm mijn persoonlijke gegevens?

Wilt u uw gegevens inkijken, iets wijzigen in deze gegevens, neem dan contact op met het kwb-secretariaat ( info@kwb.be of 02/246.52.52) met de vermelding ‘GDPR ontdekkingstocht – mijn gegevens’.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Vragen of bedenkingen?

Heeft u nog vragen of bedenkingen? Stuur een mail naar: info@kwb.be.