Kwb onbegrensd

Kwb Westmalle

 

Hoe een viool mensen bij elkaar bracht

Als kwb-groep werken met en voor nieuwkomers, asielzoekers en vluchtelingen. Het is makkelijk gezegd, maar is het ook makkelijk gedaan? De praktijk leert alvast dat het kan. We ontmoeten Vinus Bleyen van kwb Westmalle. Sinds 2015 is de afdeling met vluchtelingen in hun gemeente bezig. “Er was een dubbel gevoel tegenover vluchtelingen. Enerzijds leefde er wantrouwen tegenover de motieven van vluchtelingen, maar anderzijds was het ook duidelijk dat die mensen niet kiezen om te vluchten.”

Hoe kwamen jullie ertoe om als kwb-afdeling de stap naar vluchtelingen te zetten?

Vinus: “We hebben de gewoonte om op de bestuursvergadering iemand uit te nodigen voor een vormingsmoment. Iedereen van de bestuursploeg vond het goed dat in oktober 2015 iemand van 11.11.11 zou komen spreken over het vluchtelingenthema. Er was een dubbel gevoel tegenover vluchtelingen. Enerzijds leefde er wantrouwen tegenover de motieven van vluchtelingen, maar anderzijds was het ook duidelijk dat die mensen niet kiezen om te vluchten.”

“Op het einde van de avond nam ik het besluit: ‘Ik wil zien hoe de situatie in Malle is en hoe wij daar als kwb kunnen op inspelen.’ Voor ons als kwb telt: we willen mensen een plek geven. Ik ging naar een avond van het lokaal opvanginitiatief en daar waren ook twee Syrische gezinnen die in Westmalle een woning hadden gevonden. Na die avond ging ik bij een van die gezinnen op bezoek om te kijken of ze mogelijk interesse hadden om een kwb-activiteit bij te wonen. Maar er was een andere, wat verrassende kwestie die aan bod kwam: de oudste dochter van het gezin, Maria, wilde viool leren spelen. Ze was op zoek naar een muziekschool. Bij de formulieren, de inschrijving en het verkrijgen van een sociaal tarief heb ik kunnen helpen. En meteen had ik een stap in hun wereld kunnen zetten.”

Hebben jullie de Syrische gezinnen ook kunnen uitnodigen voor een kwb-activiteit?

Vinus: “We hebben jaarlijks een gezinspaaszoektocht: een wandeling met spelletjes. Elk kind krijgt bij elk spel een chocolade-ei en er is onderweg ook een pannenkoek. De twee Syrische gezinnen, die trouwens familie zijn, zijn christelijk en wilden aan deze paasactiviteit deelnemen. Voor hen was het ook een eerste aangename kennismaking met mensen uit de buurt.”

Maar bij die wandeling is het niet gebleven?

Vinus: “In onze afdeling hebben we een petanqueclub. Op woensdag 11 mei organiseerde Rik, de verantwoordelijke, een petanqueavond speciaal voor asielzoekers. George en Hassan, de twee mannen van de Syrische gezinnen, vonden hun weg naar de kwb-petanquebanen. Bij het petanquespel gaat het er gemoedelijk aan toe: iedereen begroet elkaar met een handdruk, bij elk spel wensen de spelers elkaar ‘goei match’. George en Hassan hebben sinds die 11de mei nauwelijks een petanqueavond gemist. Ze voelen zich duidelijk opgenomen in de groep. Ze zijn trouwens ook al meegegaan naar de petanque van kwb Reet.”

Is de band tussen jullie afdeling en de mensen uit Syrische gegroeid?

Vinus: “Zeker. We hebben beslist om de twee gezinnen uit te nodigen voor het ledenfeest van oktober. We hebben ervoor gezorgd dat de George, Seham, Hassan en Yusra bij de mensen van de petanque konden zitten. Af en toe werd een smartphone bovengehaald om een woordje te vertalen. Bij de ledenvernieuwing van 2017 werden de twee gezinnen ook uitgenodigd om lid te worden van kwb. Ons bestuur wil voor 2017 hun lidgeld uit de kas betalen.”

Koen Schoutteten

Dit artikel is overgenomen uit de brochure 'Aan de slag', die je hiernaast kan downloaden.

Delen